Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningen gör allt för att lösa bristen på tider i Stockholm och Mälardalen

Sedan en tid tillbaka har Bilprovningen haft ont om tider för fordonsbesiktning i Stockholm och Mälardalen med omnejd. Att kunna erbjuda kunderna en god service och tillgänglighet har högsta prioritet och nu genomför man en rad olika insatser för att snarast kunna lösa problemet.

Tack vare en god planering och effektiv produktion har Bilprovningen sedan ett par år inte haft några köer. I Stockholm och Mälardalen med omnejd är situationen dock annorlunda för närvarande. Trycket i området är dessvärre hårt sedan en tid tillbaka och skälet till detta är flera.

Stor osäkerhet inför omreglering

Inför omregleringen av fordonsbesiktningsmarknaden och den osäkerhet som detta medförde, bland annat i form av framtida volymer, valde man att, till skillnad från tidigare, inte ersätta de medarbetare som själva slutade i företaget. Det kändes inte seriöst att rekrytera medarbetare för att därefter eventuellt behöva säga upp dem.

Att konkurrensen hittills i stort sett uteblivit har inneburit att Bilprovningen har lika många kunder som tidigare, men färre medarbetare som kan besikta fordon.

Omöjligt att rekrytera ny personal

Samtidigt har Bilprovningen inte kunnat rekrytera ny personal eftersom det har saknats en ackrediterad aktör på marknaden med rätt att personcertifiera besiktningstekniker. Tidigare utbildade Bilprovningen sin egen personal, men detta är inte tillåtet enligt de nya reglerna.

Personal lånas in från resten av landet

Bilprovningen möter nu den stora efterfrågan på tider i stockholmsområdet och Mälardalen genom att beordra övertid och låna in personal från andra regioner i landet.

Varje morgon släpper Bilprovningen dessutom nya lediga tider. Det är de förbokade tider i kallelsen som kunderna har valt att inte acceptera. Man kan också ställa sig på väntelista för återbud genom den kostnadsfria internettjänsten Mina fordon Privat på bilprovningen.se.

Nu rekryteras fler medarbetare

Sedan en månad finns en ackrediterad aktör som kan personcertifiera och utbilda besiktningstekniker och Bilprovningen rekryterar naturligtvis för fullt. Förhoppningsvis innebär detta att situationen kommer att förbättras inom kort.

– Den nuvarande situationen är inte acceptabel. Naturligtvis ska våra kunder kunna få en tid med kort varsel och på en station i närheten av sin bostad. Vi hoppas genom våra åtgärder kunna lösa situationen så snart som möjligt, säger Bilprovningens marknadschef Pierre Karlsson.

För mer information kontakta:

Hans Tyskhagen, regionchef Öst, mobil: 0705-67 09 76, e-post: hans.tyskhagen@bilprovningen.se

Pierre Karlsson, marknadschef, mobil: 0708-91 20 51, e-post: pierre.karlsson@bilprovningen.se

Marit Thorin, informatör, mobil: 0705-66 02 37. e-post: marit.thorin@bilprovningen.se

Tillhörande dokument och filer: 

Pressinfo_losa_brist_pa_tider_i Stockholm.doc