Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningen vill återkalla 245 fordon för att garantera trafiksäkerheten

Bilprovningen vill återkalla 245 av de fordon som kontrollerats av en före detta besiktningstekniker i Malmö som är misstänkt för mutbrott. Syftet är att säkerställa att fordonen är trafiksäkra.

Bilprovningen har nu gått igenom besiktningsprotokollen för de 4 000 fordon som den före detta medarbetaren kontrollerat under 2010 och identifierat 245 fordon som misstänks inte ha genomgått en fullständig besiktning. Bilprovningen har därför begärt av Transportstyrelsen att förelägga samtliga 245 fordon om ny kontrollbesiktning för att värna trafiksäkerheten. De berörda kunderna erbjuds kostnadsfri besiktning.

-  Vi är angelägna om att de fordon vi identifierat genomgår en fullständig kontrollbesiktning, så att de är trafiksäkra, säger vd Magnus Ehrenstråhle.

Bilprovningen inledde en intern utredning mot besiktningsteknikern i september 2010 efter att man upptäckt att ett nyligen besiktigat fordon som teknikern i fråga godkänt, visade sig ha så allvarliga brister att den fick körförbud.

Bilprovningen kan idag inte uttala sig om i vilket skick de 245 fordonen är, men misstänker att besiktningen av dessa varit ofullständig. Det handlar bl.a. om att besiktningen genomförts på en orimligt kort tid och att fordonen i vissa fall överhuvudtaget inte besiktats.

-  Vi ser mycket allvarligt på det som inträffat och beklagar det besvär och den oro som detta orsakar våra kunder. Vi har nolltolerans när det gäller den här typen av händelser och gör nu vårt yttersta för att säkerställa att det inte inträffar igen, avslutar Magnus Ehrenstråhle.

Bilprovningen har begärt att Transportstyrelsen förelägger berörda fordon om ny kontrollbesiktning. Bilprovningen genomför den uppföljande besiktningen utan kostnad för kunderna.

För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:
cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se