Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Löpande kontroller ska förhindra servicebilar med bristande säkerhet

Efter att taxibilar, upphandlade för färdtjänst och sjuktransporter, gång på gång avslöjades med blankslitna däck och bristande säkerhetsanordningar tog Skånetrafiken hjälp av Bilprovningen för att kontrollera fordonen på löpande basis.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och trafikerar i stort sett alla orter i Skåne. Bland annat ansvarar man för alla serviceresor. Sammanlagt rör det sig om 660 000 färdtjänstresor och 540 000 sjukresor.

Vid upphandlingarna har förvaltningen ansträngt sig för att skriva tydliga förfrågningsunderlag med exakta specifikationer för hur avtalen ska efterlevas. Under kontraktstiden har man haft en löpande dialog med taxibolagen och gjort stickprovskontroller. Kontrollerna gjordes dock bara slumpvis, vilket gav ett blandat resultat, och gång på gång upptäcktes bilar som inte levde upp till avtalet.

-  Vi avslöjade bilar, profilerade med vårt varumärke, som körde runt med blankslitna däck, bristande säkerhetsanordningar, knyckliga som konservburkar och krockskadade i alla fyra hörn, berättar Lars Hellström, samordnare för Skånetrafikens beställningscentraler.

Till slut blev situationen ohållbar och Skånetrafiken började fundera på hur de skulle lösa problemet. Man bestämde sig för ta hjälp av en extern aktör och valet föll på Bilprovningen. Tillsammans utformades en skräddarsydd lösning.

-  Innan vi kom in i bilden förlitade sig Skånetrafiken på att entreprenörerna levde upp till de krav som stod i kontraktet, men verkligheten visade sig i många fall vara en helt annan. Med återkommande, oberoende tester får Skånetrafiken en mer noggrann, kontinuerlig kontroll av samtliga fordon, försäkrar Kristina Sundén, Bilprovningens marknadsförings- och försäljningschef.

Servicebolagen positiva till kontrollerna

Tidigare gjorde Skånetrafiken egna kontroller, men i takt med att kraven på fordonen blivit allt mer komplicerade, med detaljfrågor kring exempelvis partikelfilter och reningsteknik, har dessa blivit alltmer svårhanterliga för den egna personalen. Dessutom upplevs testerna som mer neutrala när det är en oberoende tredje part med lång erfarenhet av kontroller som genomför dem. Att få med taxibolagens förare på tåget är en viktig del.

-  Taxibolagen har ställt sig väldigt positiva, även de som fått anmärkningar, till att bilarna i framtiden kontrolleras av Bilprovningen i stället för av oss, berättar Lars Hellström.

Skulle besiktningspersonalen upptäcka något fel på fordonen får taxibolaget, liksom privatpersoner, en månad på sig att åtgärda felet. Tidigare utgick ett vite per omgående, men eftersom Skånetrafiken har ett intresse av att undvika uteblivna transporter har de bestämt sig för att ge en månads respit. Är det ett fel som strider mot lagstiftningen stängs dock fordonet av direkt. Trots samarbetet med Bilprovningen är det emellertid inte slut med Skånetrafikens egna stickprover.

-   Vi kommer även i fortsättningen att göra slumpmässiga kontroller för att se till att avtalen efterlevs. Förutom att fordonen ska klara en översyn vill vi också försäkra oss om att förarna uppför sig på ett bra sätt. Det handlar inte om något misstroende vare sig mot Bilprovningen eller våra upphandlade entreprenörer, utan om att vi vill vara säkra på att kunna leverera den kvalitet våra kunder förväntar sig av oss, och det är ute i verkligheten man ser det bäst, säger Lars Hellström.

Upphandlingskontrollen presenteras vid Persontrafikmässan

Bilprovningen deltar vid Persontrafikmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö den 26-28 oktober för att informera om upphandlingskontrollen, dels håller Lars Hellström och Kristina Sundén ett föredrag om sitt samarbete, dels har Bilprovningen en monter C05:52 bemannad med personal som gärna berättar mer för den som är intresserad.

Läs mer om Bilprovningens upphandlingskontroll på www.bilprovningen.se

För mer information kontakta:

Lars Hellström, samordnare för Skånetrafikens beställningscentraler, mobil: 0451-28 86 26, e-post:

lars.hellstrom@skanetrafiken.se

Kristina Sundén, marknadsförings- och försäljningschef, mobil: 0706-65 61 60, e-post:

kristina.sunden@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:

cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Bifogade foton är tagna från Bilprovningens tidning Fordon.

Tillhörande dokument och filer:


Pressmeddelande_Skanetrafiken_upphandlingskontroll.doc
Skånetrafiken_anlitar_Bilprovningen.jpg
Skånetrafiken_Bilprovningen.jpg
Skånetrafik_Bilprovningen.jpg