Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2010

– Försäljningsökning under mars uppvägde svag inledning på kvartalet

Första kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 371,5 (380,4) MSEK.
  • Periodens rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 50,7 (57,4) MSEK till följd av lägre nettoomsättning.
  • Periodens nettoresultat efter skatt uppgick till 15,1 (19,8) MSEK, vilket motsvarar 377 (494) SEK per aktie.
  • Periodens totalresultat uppgick till 7,6 (12,7) MSEK, vilket motsvarar 191 (318) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,9 (56,7) MSEK. Förändringen beror huvudsakligen på att rörelseskulderna minskade efter en tillfällig ökning vid årsskiftet.

Bilprovningens vd Magnus Ehrenstråhle kommenterar det första kvartalet:

– Till följd av den stränga vintern inleddes året med två svaga månader. Konjunkturen tillsammans med förändrade regelverk för området registreringsbesiktningar bidrog också till minskade intäkter. För att kunna hålla en fortsatt hög servicenivå på registreringsbesiktningsområdet genomfördes prishöjningar i början av året. I mars tilltog kundtillströmningen för att mot slutet av perioden vara i nivå med tidigare år. Detta gjorde att första kvartalets resultat blev bättre än plan.  
Bilprovningens delårsrapport 1 januari – 31 mars 2010 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02,
e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Lotta Löfgren, ekonomidirektör, mobil: 0736-88 21 27,
e-post: lotta.lofgren@bilprovningen.se

Cecilia Blom Granlund, informationschef, mobil: 0706-87 03 66,
e-post: cecilia.blom.granlund@bilprovningen.se