Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Årsstämma i Bilprovningen

Idag avhöll Bilprovningen sin årsstämma.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2009.

Utdelning

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om en utdelning på 132,75 kronor per aktie.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
I enlighet med statens förslag omvaldes Kerstin Lindberg Göransson till styrelsens ordförande och Annika Sten Pärson, Anna Nilsson Ehle samt Håkan Bryngelsson till övriga styrelseledamöter. Till ny ledamot i styrelsen efter Christer Berggren valdes Richard Reinius.
Richard Reinius är född 1967, kansliråd, civilekonom och ledamot i Posten Norden Aktiebolag samt Jernhusen Aktiebolag.
Enligt de privata ägarnas förslag omvaldes styrelseledamöterna Per Johansson, Ulf Blomgren, Christer Zetterberg och Thomas Winskog.

Ny bolagsordning

Årsstämman fastställde den föreslagna förändringen i bolagets verksamhetsbeskrivning i bolagsordningen enligt följande:
Föremålet för bolagets verksamhet ska i huvudsak vara att direkt eller indirekt bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med gällande fordonslagstiftning, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Öppet seminarium

Vid det öppna seminarium som arrangerades i anslutning till årsstämman redogjorde Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle och ekonomichef Lotta Löfgren för verksamheten under 2009. Marknadschef Pierre Karlsson informerade om bolagets satsningar inför konkurrensutsättningen av marknaden för fordonsbesiktning. På plats fanns även kunder såsom Busslink, Kvarndammen och Uppsala kommun för att berätta om sina verksamheter och om hur Bilprovningen stärker deras affär.

För mer information kontakta:

Kerstin Lindberg Göransson, styrelseordförande, telefon: 08-797 60 00, e-post:kerstin.lindberg.goransson@lfv.se

Magnus Ehrenstråhle, verkställande direktör, mobil: 0708-200 402, e-post:magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Cecilia Blom Granlund, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:cecilia.blom.granlund@bilprovningen.se

Tillhörande dokument och filer:


Pressmeddelande_arsstamma.doc
SV_BP_100329.pdf
richard_reinius.jpg