Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningens besiktningsstatistik 2009

Oroväckande många tunga släp underkänns

Bromssystemet är deat övervägande största problemet för tunga släp. 94 procent av de underkända tunga släpen hade brister i bromssystemet visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2009. Men det finns även positiva signaler. Andelen godkända bussar har ökat med fyra procentenheter sedan föregående år.

Trots färre kontrollpunkter på tunga släp jämfört med övriga tunga fordon underkänns cirka hälften med krav på efterkontroll. Av 46 185 tunga släp underkändes 46 procent med krav på efterkontroll och fem procent fick körförbud. Andelen yngre fordon (högst fem år gamla) har samtidigt ökat från 37 procent 2005 till 50 procent 2009.
– 94 procent av de tunga släpen som underkändes med krav på efterkontroll hade problem med bromssystemet, säger Gun-Britt Ljungdahl, marknadsanalytiker Bilprovningen. Dessutom underkändes hela 23 procent vid efterkontrollen. Detta är en allvarlig utveckling som behöver brytas

Stor skillnad mellan olika företag

Spännvidden mellan de olika företagen som har besiktat 50 tunga släp eller fler är stor.
– Det finns företag där 90 procent av samtliga släp godkänns vid kontrollbesiktningen medan andra företag inte ens kommer upp i 20 procent. Resultatet visar att företag som sköter sin fordonspark har trafiksäkrare fordon, fortsätter Gun-Britt Ljungdahl.
Hos de tre företag med högst andel godkända släp är samtliga av yngre årsmodell, 2006 och yngre. I den gruppen finns även företag med nästan 4 000 kontrollbesiktade släp.

Förbättrat resultat för tunga bussar

Det enda tunga fordonsslaget som uppvisar en tydlig förbättring är bussarna. Andelen godkända ökade med fyra procentenheter från 51 procent år 2008 till 55 procent år 2009.
– ­­Många bussbolag arbetar numera aktivt med att förbättra kvaliteten på sina bussar exempelvis genom att låta oss göra extra bromskontroller. Efterfrågan på denna kontroll har ökat kraftigt under det senaste året och resultatet syns i statistiken. Det är ett bra exempel på hur man kan förbättra trafiksäkerheten, säger Magnus Ehrenstråhle, Bilprovningens verkställande direktör.

Nästan varannan personbil underkänns

Även om andelen godkända personbilar (bilar tre år och äldre) ökade från 53 procent år 2008 till 54 procent år 2009 är det oroväckande att hela 46 procent av de personbilar som rullar på Sveriges vägar underkänns vid den årliga besiktningen. Närmare var tredje bil hade fel som krävde att bilen måste komma tillbaka för en efterkontroll.
– Med tanke på hur bra bilarna är nuförtiden är det förvånande många som ändå underkänns, säger Magnus Ehrenstråhle. Förra året hade drygt 6 000 personbilar så pass allvarliga fel på bromsarna eller rostskador att de fick körförbud och fick bogseras bort från våra stationer.
Under 2009 gjorde Bilprovningen sammanlagt 5,6 miljoner besiktningar. Antalet kontrollbesiktningar var 4,2 miljoner varav 3,4 miljoner (80 procent) personbilar.
Tabeller med besiktningsresultatet för samtliga fordonsslag och länsvis hittar du på www.bilprovningen.se – Om Bilprovningen. Där finns även pressbilder för nedladdning.

För mer information kontakta:

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02, e-post:
magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Gun-Britt Ljungdahl, marknadsanalytiker, mobil: 0736-88 22 15, e-post:
gunbritt.ljungdahl@bilprovningen.se

Cecilia Blom Granlund, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post:
cecilia.granlund@bilprovningen.se

Tillhörande dokument och filer:


Pressmeddelande Bilprovningen besiktningsstatistik 2009.doc