Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Pressmeddelanden


 • Delårsrapport januari-september 2016
  Tredje kvartalet i korthet
  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 144 (151) MSEK.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 14 (24) MSEK. Det påverkades negativt, dels av jämförelsestörande poster relaterade till införandet av en ny IT-plattform, dels pga. fortsatt tuff konkurrens. Resultatet för koncernen uppgick till 11 (19) MSEK, vilket motsvarar 264 (473) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37 (5) MSEK. Förändringen förklaras av en temporär negativ utveckling av rörelsekapitalet till följd av införandet av en ny IT-plattform.
  • I augusti tecknades hyresavtal om en nyetablering i Kungens Kurva i Huddinge. Stationen öppnar under 2017.
  Delårsperioden i korthet
  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 490 (533) MSEK.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 34 (62) MSEK. Det påverkades negativt av ökad konkurrens samt av jämförelsestörande poster relaterade till införandet av en ny IT-plattform.
  • Resultatet för koncernen uppgick till 27 (48) MSEK, vilket motsvarar 666 (1 207) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 (40) MSEK. Förändringen förklaras av en temporär negativ utveckling av rörelsekapitalet till följd av införandet av en ny IT-plattform.

  Läs mer

 • Fler bilar borde återvinnas på ett miljöriktigt sätt
  I dagsläget är det alltför få personbilar som återvinns. Istället blir de stående och utgör en lokal miljöfara. Problemet finns i hela landet, men tenderar att vara värre i de län där det finns gott om utrymme. Nu inleder Bilprovningen, BilRetur, Stena Recycling och BIL Sweden ett samarbete som syftar till att öka den miljöriktiga återvinningen genom att informera bilägare om hur man går tillväga. Det är enkelt att göra rätt.
  Läs mer

 • Bilprovningen säkerställer att husbilsbesiktningar i Varberg skett korrekt
  Bilprovningen kommer inom kort att via brev höra av sig till ett antal kunder, vars husbilar kontrollerats av en före detta besiktningsingenjör i Varberg som inte har följt rutinerna och är misstänkt för tjänstefel. Det finns i dagsläget inga bevis för att besiktningarna gjorts felaktigt men Bilprovningen vill försäkra sig om att husbilarna bedömts korrekt genom att erbjuda dessa kunder en kostnadsfri besiktning.
  Läs mer