Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Pressmeddelanden


 • Alkohol bakom var femte förolyckad bilförare
  Allt för många förare i trafiken är påverkade av alkohol eller droger. Statistiken visar att var femte förolyckad förare var berusad vid olyckstillfället. Risken att du möter en berusad förare är dessutom större under sommaren. Den 2‐8 juni har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet, Polisen gör då extra många alkoholutandningsprov.
  Läs mer

 • Nytt roligt brädspel med frågor om trafik skänks till 1 200 grundskolor
  Trafikundervisningen i skolan har stora brister och lärarna efterfrågar nya hjälpmedel. Det är bakgrunden till att Bilprovningen, NTF och Volvo Lastvagnar har låtit ta fram och skänka brädspelet TRAFIKANT till 1 200 grundskolor. Tanken är att ge barnen möjlighet att lära sig mer om trafiken på ett lustfyllt sätt.
  Läs mer

 • 1 150 tunga släp fick bogseras från Bilprovningen under 2013
  Skicket på de tunga släpvagnarna är skrämmande. Av de drygt 23 000 tunga släp som Bilprovningen besiktade under 2013 underkändes hela 61 procent. 5 procent, motsvarande cirka 1 150 tunga släp, bedömdes utgöra en sådan trafiksäkerhetsrisk att de belades med körförbud och fick bogseras från stationerna!
  Läs mer

 • Oroväckande inställning till alkohol och bilkörning bland förare
  Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Ändå är det många som tycker att det är ok att köra bil efter alkoholkonsumtion. Flera sätter sig bakom ratten både efter en eller två öl eller glas vin. Det är först efter tre öl eller glas vin som i princip ingen (98 procent) tycker att det är ok att köra. Det visar en enkät som Bilprovningen och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) genomfört inför Trafiknykterhetens dag den 7 maj.
  Läs mer

 • Bilprovningen moderniserar hela sitt IT-stöd med hjälp av CGI
  Bilprovningen har tecknat ett samarbetsavtal med CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, avseende leverans och framtida stöd för molnbaserade IT-lösningar. Avtalet syftar till att leverera ett omfattande och nyutvecklat IT-stöd för hantering av hela arbetsprocessen från inbjudan, bokning och besiktning av fordon, till bakomliggande administrations- och ekonomifunktioner. Avtalet är tecknat för en första period av fem år.
  Läs mer