Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Pressmeddelanden


 • Delårsrapport januari-mars 2014 - En kraftfull start på året
  Första kvartalet i korthet
  • Nettoomsättningen uppgick till 187 (264) MSEK. Minskningen är hänförlig till avyttringen av 56 stationer i mars 2013. Nettoomsättningen för de stationer som kvarstår hos Bilprovningen efter försäljningen ökade med 10 procent till 170 (154) MSEK.
  • Periodens rörelseresultat ökade till 17 (10) MSEK.
  • Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 14 (11) MSEK vilket motsvarar 346 (279) SEK per aktie.
  • Periodens totalresultat ökade till 14 (11) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 (71) MSEK.
  • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en ordinarie utdelning enligt fastställd utdelningspolicy om 38 000 000 SEK samt en extrautdelning om 252 000 000 SEK.

  Läs mer

 • Beslut på Bilprovningens årsstämma
  Idag avhöll AB Svensk Bilprovning sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades bland annat följande:
  Läs mer

 • Nästan var femte bilist utgör trafikfara – nu ska siffrorna vändas
  Sveriges största syntest, Synbesiktningen, visar varje år att nästan var femte bilist du möter på vägarna ser så dåligt att de utgör en direkt trafikfara. Dessutom kontrollerar så många som en av fyra sin syn endast vart tionde år. Genom att erbjuda bilister att själva testa sin syn i samband med besiktningen, vill Bilprovningen och Synoptik uppmärksamma fler på att synen kan ha försämrats och behovet av synkorrigering för att köra säkrare i trafiken. Vid misstanke om dålig syn görs en gratis synundersökning i någon av Synoptiks butiker.
  Läs mer

 • Bilprovningen satsar på medarbetarna - och därmed också kunderna
  Bilprovningen har inlett en långsiktig satsning på kompetensutveckling för medarbetarna. Syftet är att bli fordonsbesiktningsmarknadens mest attraktiva arbetsgivare och besiktningsföretag. När medarbetarna trivs och kan sitt jobb ökar tryggheten för kunderna.  
  Läs mer

 • Hög hastighet och lösgrus farligt för mc-åkare
  Våren har varit ovanligt tidig i år, och allt fler motorcyklar syns på våra vägar. I april skjuter antalet döda och svårt skadade i höjden. En genomgång av de senaste fem årens statistik visar att singelolyckorna är något mer vanliga i april än under resten av året och att för höga hastigheter i kombination med lösgrus ofta är problemet.
  Läs mer

 • Bilprovningen – trettonde bäst på hållbar utveckling i Sverige
  För fjärde året i rad är Bilprovningen med i toppen när konsumenterna utser Sveriges mest hållbara varumärken. När resultatet av undersökningen Sustainable Brand Index offentliggjordes vid en ceremoni i Stockholm igår placerade sig Bilprovningen, i konkurrens med välkända varumärken som H&M, IKEA och ICA, på trettonde plats. Totalt deltog 242 företag. Bland de statliga bolagen blev Bilprovningen trea, efter Apoteket och Systembolaget. Bilprovningen erhöll också utmärkelsen ”branschbäst”, bland företag med fordonsrelaterade tjänster.
  Läs mer