Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Pressmeddelanden


  • Bokslutskommuniké 2013 - Ett starkt avslut på ett år med nya förutsättningar
    Resultat och omsättning väsentligt påverkad av försäljningen av två tredjedelar av verksamheten.2012 och 2013 har varit en period av stora omställningar för Bilprovningen. Efter försäljningen av två tredjedelar av besiktningsverksamheten och 142 fastigheter har företaget en betydligt mindre omfattning än under motsvarande period föregående år. Till och med februari 2012 ingick samtliga stationer i moderbolaget.

    För att förbereda försäljningen genomfördes den 1 mars 2012 en bolagisering varvid 126 stationer överfördes till två nybildade dotterbolag. I november 2012 avyttrades det ena dotterbolaget med 70 stationer och i mars 2013 det andra med 56 stationer. Jämförelsetalen i delårsrapporten påverkas väsentligt av detta. 

    Läs mer