Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Pressmeddelanden


 • Andelen kvinnliga besiktningstekniker har ökat med 134 procent på fyra år
  Andelen kvinnliga besiktningstekniker har ökat med 134 procent på fyra år     
  Läs mer

 • Delårsrapport januari-september 2011
  Delårsperioden januari-september i korthet
  • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 220 (1 131) MSEK
  • Periodens rörelseresultat ökade till 127 (121) MSEK
  • Rörelseresultat före nedskrivningar samt omställningskostnader inför försäljning av delar av stationsnätet uppgick till 154 (121) MSEK
  • Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 90 (79) MSEK, vilket motsvarar 2 252 (1 969) SEK per aktie
  • Periodens totalresultat ökade till 67 (54) MSEK, vilket motsvarar 1 679 (1 350) SEK per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 160 (88) MSEK
  • Verksamheten bedrivs sedan 1 januari 2011 i två segment – affärsområde Fordonskontroller och affärsområde Fastigheter
  • Förberedelser inför försäljning av delar av Bilprovningens stationsnät påbörjades i augusti

  Läs mer

 • Rätt syn kan rädda liv i trafiken - Besikta synen och bilen samtidigt
  Varannan bilförare med behov av synkorrektion kör utan glasögon eller med fel styrka i glasen. Det visar Synoptiks undersökningar hösten 2009 och 2010. Nu är det återigen dags att uppmärksamma bilförare om vikten av att se bra i höstmörkret för att köra säkert. Den 13 oktober besiktar Synoptik synen på bilförare hos Bilprovningen.
  Läs mer