Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Pressmeddelanden


 • Preliminära resultat visar: Bättre koll på däcken
  Enligt preliminära resultat från kampanj Däckrazzia har andelen bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup minskat till 3,7 procent, jämfört med cirka 4,5 procent de senaste tre åren. Andelen bilar med minst ett slitet däck har i mätningarna minskat till 28,7 procent jämfört med 31,6 procent förra året. Däcken börjar räknas som slitna när mönsterdjupet är 3 mm eller mindre.
  Läs mer

 • Delårsrapport januari-juni 2011 – Ökad efterfrågan gav stark resultatförbättring
  Delårsperioden januari-juni korthet
  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 869 (815) MSEK
  • Periodens rörelseresultat ökade till 123 (98) MSEK
  • Periodens nettoresultat efter skatt ökade till 89 (66) MSEK, vilket motsvarar 2 220 (1 656) SEK per aktie
  • Periodens totalresultat ökade till 77 (48) MSEK, vilket motsvarar 1 925 (1 211) SEK per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 98 (46) MSEK
  • Verksamheten bedrivs sedan 1 januari 2011 i två segment – affärsområde Fordonskontroller och affärsområde Fastigheter

  Läs mer