Bilprovningen

Nya regler för när fordon ska kontrollbesiktas

Från den 20 maj 2018 gäller nya regler för när fordon ska besiktas. Ändringen omfattar i huvudsak personbilar, lätta fordon och A-traktorer.

Från slutsiffra till 14 månader

Personbilar och lätta fordon äldre än fem år har hittills kontrollbesiktas årligen och haft en fast besiktningsperiod på fem månader som baserats på den sista siffran i registreringsnumretöppnas i nytt fönster.

Från den 20 maj 2018 ska dessa fordon kontrollbesiktas senast 14 månader efter föregående kontrollbesiktning.

Fordon 5 år eller yngre

Första kontrollbesiktningen ska ske senast tre år från den månad då fordonet togs ibruk.

Nästa kontrollbesiktning måste äga rum senast två år från den månad då den första besiktningen utfördes.

Därefter ska dessa fordon kontrollbesiktas senast 14 månader efter föregående kontrollbesiktning.

Några få fordon undantas från regelförändringarna. Klicka här för att läsa merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personbilar med slutsiffra 3 eller 4 och A-traktorer riskerar körförbud

Personbilar och lätta lastbilar med slutsiffra 3 eller 4 som besiktades januari-februari 2017 berörs mer direkt av de nya reglerna och kan riskera körförbud i samband med att de nya reglerna börjar gälla. Exakt information kommer när Transportstyrelsen fastställt hur olika fall skall hanteras.

Tack vare övergångsregler får alla fordon besiktas den 1 januari-19 maj 2018 - även om det sker utanför besiktningsperioden.

Från och med den 20 maj 2018 blir även A-traktorer besiktningspliktiga vartannat år. För att de inte ska få körförbud måste de ha gjort sin första besiktning senast den 19 maj 2018. De omfattas också därför också av övergångsreglerna.

Mer information om de nya reglerna finner du på www.transportstyrelsen.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster