Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Vi kör "Ecodriving av stationer"

- Vårt viktigaste bidrag till en minskad klimatpåverkan är utsläppskontrollerna på fordon och miljösmarta råd till förare, berättar Benny Örnerfors, vd på Bilprovningen. Men vi bedriver också ett ambitiöst miljöarbete inom den egna verksamheten.

Bilprovningens verksamhet kan uppfattas som att den har samma miljöpåverkan som verkstäder, men fordonsbesiktning genererar inga stora varuflöden, avfall eller utsläpp. Dessutom prioriterar Bilprovningen miljömärkta eller certifierade varor och genom rutiner för avfall och för att förebygga utsläpp minskar man den negativa påverkan på miljön.

- Vårt mål är att minska vår verksamhets klimatpåverkan med 30 procent till år 2020 och med 80 procent till år 2050, säger Benny. Dessutom ska vi minska energiförbrukningen med 2 procent per år (kWh/m2) ackumulerat sedan startåret 2006.

Fjärrvärme och fossilfri el

I stort sett samtliga av Bilprovningens stationer använder numera fjärrvärme och sedan många år köps endast fossilfri el. Mellan 2006 och 2012 nästan halverades Bilprovningens klimatpåverkan och energiförbrukningen minskade med cirka 15 procent.

Energieffektiviteten, räknat som energiförbrukning per besiktning, förbättrades under samma period med nästan 13 procent, trots fler stationer och kraftigt utökade öppettider.

- Vi bedriver en kontinuerlig "Ecodriving av stationerna”, som vi har valt att kalla det. Det innebär att ständigt se över och justera temperaturer och drifttider samt åtgärda energitjuvar som tryckluftsläckage, fortsätter Benny.

Resfria möten, miljöbilar och klimatkompensation

Bilprovningen har länge satsat på resfria möten och utbildningar. Som ett av de första företagen i landet införde Bilprovningen e-learning i stor skala redan i början av 2000-talet.

Under de senaste åren har 10 000 tjänsteresor sparats och de som ändå måste genomföras klimatkompenserar företaget för, vilket under 2014 motsvarande 623 ton koldioxid. Klimatkompensationen bidrar till verifierade koldioxidminskningsprojekt i Asien och Afrika. Dessutom uppfyller hela 91 procent av Bilprovningens tjänste- och företagsbilar kriterierna för miljöbil.

Ett av Sveriges mest hållbara företag

För femte året i rad är Bilprovningen med i toppen när konsumenterna utsett Sveriges mest hållbara varumärken, i undersökningen Sustainable Brand Index.

- I dag uppfattas vi som bland de mest hållbara företagen i Sverige och det gör mig stolt, säger Benny. Vi fortsätter självklart att jobba aktivt med att minska vår verksamhets påverkan på miljön, men även med bilisternas fordon.

Vi stödjer Fossilfritt Sverige

Vi har valt att ställa oss bakom Fossilfritt Sverige, regeringens initiativ för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Bilprovningen är ett av flera företag som har anslutit sig till initiativet.

 

 

 

Vi kör "Ecodriving av stationerna" för att minska energiförbrukningen