Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Över 47 000 viltolyckor på våra vägar

Årligen sker över 47 000 viltolyckor på våra vägar visar statistik från Nationella Viltolycksrådet Pdf, 72.9 kB.. Många bilister är inte medvetna om att sammanstötning med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn enligt lag måste rapporteras till Polisen direkt vid olyckstillfället, oavsett om djuret verkar vara skadat eller ej.

Efter att Polisen har fått en anmälan om sammanstötningen skickas eftersöksjägare ut till platsen för att undersöka om djuret är skadat eller måste omhändertas efter olyckan. 

För att eftersöksjägaren snabbt ska kunna lokalisera olycksplatsen måste den märkas ut med markeringsremsor (även kallade viltremsor). Remsorna kan hämtas hos Bilprovningen.

Så här gör du vid en viltolycka

  • Placera ut varningstriangel
  • Markera olycksplatsen med en markeringsremsa (viltremsa) så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
  • Ring 112 och anmäl olyckan.
  • Oavsett om djuret redan är dött ska markering av platsen ske för att informera andra bilister om att olyckan är rapporterad.
  • Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.

Läs mer om vad du ska tänka på gällande olyckor med björn, järv med mera...


Vid kollision med övriga viltslag, utöver de ovan nämnda, gäller inte någon anmälningsplikt till Polisen. 

Läs mer om vad som gäller vid olyckor med mindre vilt...

Gemensam insats för att minska olyckor med vilt på våra vägar

Bilprovningen är med i Nationella Viltolycksrådet och arbetar för att minska andelen olyckor med vilt på vägarna.

Den 21-27 september genomförs en viltolyckskampanj för att öka medvetenheten hos bilförare om viltolyckor - ta del av pressinformationen från Nationella viltolycksrådet här Pdf, 72.9 kB..

Statistik om viltolyckor och var dessa sker i Sverige hittar du på Nationella Viltolycksrådets gemensamma webbplats www.viltolycka.se


Bilprovningen är med i Nationella viltolycksrådet

Hämta din markeringsremsa hos Bilprovningen