Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Var sjätte bilist är en trafikfara – se filmen som visar varför

Resultatet från Synbesiktningen visar att var sjätte bilist har en synskärpa som är nedsatt med 30 procent eller mer, och är därmed en direkt trafikfara. Ändå svarade 9 av 10 bilister i undersökningen att de ansåg sig ha tillräckligt god syn för att köra bil. Enligt undersökningen har män en klart större övertro till sin syn än kvinnor. Se filmen och upplev själv hur var sjätte bilist ser.

I början av november genomfördes Synbesiktningen där 2 734 bilister svarade på frågor om syn och bilkörning. 9 av 10 anser att de har tillräckligt bra syn för att köra bil.
När 2 205 av bilisterna väl gjorde ett syntest i en syndator visade det sig att 48 procent behövde glasögon eller linser alternativt andra styrkor på nuvarande synkorrigering. 17 procent hade så stora differenser mellan sin syn- glasögon- eller linsstyrka och den de borde ha att de utgör en direkt trafikfara.  
De här bilisterna hade 30 procent nedsatt synskärpa eller mer, vilket innebär att synskärpan börjar försämras på en till två meter. Samtidigt visar undersökningen att var fjärde bilist endast undersöker synen vart tionde år.
Se filmen...

Stora skillnader på mäns och kvinnors inställning till mörkerkörning

Män och kvinnor har lika stort behov av synkorrigering men inställningen till sin syn skiljer sig markant mellan könen. Bara var fjärde kvinna känner sig trygg med att köra i mörker jämfört med närmare varannan man.
– Synen förändras gradvis och många inser inte hur stora synfel de faktiskt har. Har man haft felfri syn hela livet skaffar man kanske bara ett par läsglasögon när man blir äldre utan att kontrollera hur synen förändrats på långt håll. I Sverige har vi idag inte obligatoriska syntester för bilister som förnyar sitt körkort vilket gör att alltför många kör med trafikfarlig syn, säger Helene Hjertberg, legitimerad optiker på Synoptik i Stockholm.
– Bilprovningen månar inte bara om säkra fordon, utan också om säkra förare. Statistiken från årets synbesiktningskampanj bekräftar än en gång behovet av att uppmärksamma förare om vikten av regelbundna synkontroller för att köra så trafiksäkert som möjligt, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

För samlad statistik från undersökningen, se bilaga.

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning. Under 5 år har totalt 18 000 syntester genomförts på Bilprovningens stationer och i Synoptiks butiker.
Resultatet har visat att omkring var sjätte bilist har en syn som är direkt trafikfarlig. Synbesiktningen genomförs under den period på året då kraven på bilförarna ökar som mest: väglag, regn och mörker gör att det är extra krävande att köra bil under senhösten.