Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Var femte bil underkänns vid första kontrollbesiktningen

Bilprovningen kontrollbesiktade cirka 1 500 000 personbilar under 2013. Av dessa underkändes 45 procent. Detta är två procentenheter färre än under 2012, vilket tyder på en positiv utveckling och att bilarna blivit bättre. Ändå underkändes hela 17 procent av de tre år gamla bilarna (årsmodell 2010), som besiktades för första gången. 

Personbilar besiktas för första gången när bilen är tre år och för andra gången när bilen är fem år. Därefter besiktas bilen årligen.

Var tionde bil underkänns även vid ombesiktningen

Av de cirka 1 500 000 personbilar som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2013 underkändes 45 procent. 29 procent hade så pass allvarliga brister att de underkändes med krav på ombesiktning. Av dessa underkändes 10 procent även vid den första efterkontrollen. Det finns exempel på bilar som tvingats göra fler än fem efterkontroller innan bilens alla brister blivit åtgärdade på ett fackmannamässigt sätt.
Den enskilt största orsaken till underkännande med krav på efterkontroll (15 procent) var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet. Det rör sig främst om anmärkningar på grund av ojämn bromsverkan, brister i komponenter som tillhör hjulbromsen (bromsskivor, bromsbelägg), otillräcklig bromsverkan på parkeringsbromsen och skadade bromsledningar.

Varannan personbil underkänns i Södermanlands län

Högst andel underkända hade Södermanlands län med 50 procent och lägst andel hade Gotlands län med 39 procent. Även vid efterkontrollen hade Södermanlands län högst andel underkända med 15 procent och Jämtlands län lägst med 7 procent.

Positiv utveckling över tid

Även om underkännandefrekvensen kan tyckas hög är utvecklingen positiv över tid. Sedan 2012 har andelen underkända personbilar sjunkit med två procentenheter, från 47 till 45 procent och sedan 2000 har andelen underkända personbilar med krav på efterkontroll minskat från 35 till 29 procent. Nedgången beror sannolikt till stor del på att den svenska fordonsparken har föryngrats.

7 procent av treåriga bilar har allvarliga brister

Ändå fick hela 17 procent av de cirka 50 000 tre år gamla personbilar (årsmodell 2010) som Bilprovningen besiktade för första gången anmärkningar och 7 procent med krav på efterkontroll. De största orsakerna till underkännande med krav på efterkontroll för treåriga bilar är anmärkningar mot strålkastare och demonterbar dragkula som rostat fast.


Högst andel underkända personbilar av årsmodell 2010 hade Södermanlands län med 21 procent och lägst andel hade Gotlands län med 13 procent.
– Vi gläder oss åt besiktningsresultatens positiva utveckling men önskar ändå att situationen vore bättre. Med tanke på hur bra bilarna har blivit, så är det förvånande att det fortfarande finns så allvarliga brister. Här finns potential för ytterligare förbättrad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan, säger Benny Örnerfors, verkställande direktör för Bilprovningen.

Tabeller med besiktningsresultatet för personbilar och länsvis hittar du på www.bilprovningen.se/statistik. Bilaga: Förteckning över Bilprovningens stationer

För mer information

Morgan Isacsson, tekniskt sakkunnig, mobil: 0736-88 21 76
e-post: morgan.isacsson@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, kommunikatör, mobil: 0705-66 02 37
e-post: marit.thorin@bilprovningen.se