Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Beslut på Bilprovningens årsstämma

Idag avhöll AB Svensk Bilprovning sin årsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för koncernen för verksamhetsåret 2013.

Disposition av vinstmedel

Vinstmedlen disponerades i enlighet med förslag från styrelsen och vd. Av till förfogande stående vinstmedel, 358 612 000 SEK, görs en utdelning om 290 000 000 SEK eller 7 250 SEK per aktie, och 68 612 000 SEK balanseras i ny räkning.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Bilprovningen följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Val av styrelse och revisor

Läs mer: Årsstämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6).