Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Inbjudan om besiktning

Fordonsägare som valt att tacka nej till reklam via Transportstyrelsens webbplats har därmed också tackat nej till inbjudan om besiktningstid. Nu har Transportstyrelsen upphävt reklamspärren under ett år för att ge besiktningsföretagen möjlighet att skapa nya lösningar för att nå sina kunder.

I samband med att besiktningsmarknaden omreglerades i juli 2010 blev erbjudandet om besiktningstid likställt med reklam, vilket innebar att de personer som avsagt sig reklamutskick på Transportstyrelsens webbplats inte heller fått någon inbjudan eller påminnelse om besiktningstid.
I slutet av december 2012 beslutade Transportstyrelsen att upphäva reklamspärren för inbjudan under 2013. Under denna tid har besiktningsföretagen möjlighet att ta fram egna lösningar för att nå sina kunder.