Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Earth Hour: Bilprovningen utmanar bilisterna

I morgon är det återigen dags för Earth Hour och att sätta fokus på klimatfrågorna. I likhet med förra året delar Bilprovningen ut ”körförbud” i syfte att uppmuntra kunderna att inte bara släcka lamporna – utan att även ställa bilen.

Earth Hour och uppmaningen till alla att släcka lampan under en timme är en viktig symbolhandling för att sätta fokus på klimatfrågan och vikten av att minska påfrestningarna på miljön.
Bilprovningen är en viktig spelare för att minimera fordonens negativa påverkan på miljön. Med den nya elektroniska miljökontrollen upptäcks dubbelt så många fordon med miljörelaterade fel än med den gamla metoden.
Kundmötet är också ett bra tillfälle att sprida kunskap och ge smarta miljöråd till kunderna. Genom bra val, rätt skötsel av bilen och smartare körning går det att spara pengar och minska både bränsleförbrukning och utsläpp.

Alla kunder får "körförbud" på lördag

– I morgon när det är Earth Hour går vi ett steg längre. Då utmanar vi kunderna att inte ens använda bilen utan att ställa den. Detta gör vi genom att dela ut "körförbud" till alla kunder, säger Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle.
På samtliga Bilprovningens 113 lördagsöppna stationer runt om i landet kommer besiktningsteknikerna att dela ut ”körförbud”. I praktiken handlar det om att kunderna utöver protokollet får en så kallad flyer där Bilprovningen uppmärksammar Earth Hour och att släcka lamporna samt ställa bilen.

För mer information

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-20 04 02 
E-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66
E-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se
Marit Thorin, informatör, mobil: 0705-66 02 37
E-post: marit.thorin@bilprovningen.se

Bilagor