Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Två tredjedelar av Bilprovningen säljs

Bilprovningen stationsnät indelas i tre likvärdiga med en jämn fördelning när det gäller läge, storlek och tjänsteutbud. Två av dessa ska säljas.

Bilprovningens stationsnät delas in i tre likvärdiga grupperingar; riksgruppen, nordöstra- och sydvästra gruppen. Bilprovningen kommer även i fortsättningen att vara rikstäckande, men bli ett betydligt mindre företag.
Den nordöstra gruppen består i huvudsak av stationer i Mälardalen och norra Sverige och den sydvästra av stationer i västra och södra Sverige. Tillsammans har dessa två grupperingar ett rikstäckande stationsnät, vilket skapar förutsättningar för en god konkurrens i hela landet.
Alla grupperingar har en jämn spridning av stationer, tjänsteutbud och kompetens, en bra fördelning när det gäller läge och storlek, samt säkrar en fortsatt god personalförsörjning och effektiv drift i hela landet. 

Största möjliga värde ska uppnås vid försäljningen

Bilprovningen räknar med att avtal med köpare kan träffas under det första halvåret 2012 och att affären kan slutföras under andra halvåret. För att uppnå största möjliga värde vid transaktionen kommer verksamheten och fastigheterna säljas var för sig.

Kartor och stationsindelning

Stationsindelning

Karta

Karta sydvästra gruppen

Karta nordöstra gruppen

Karta riksgruppen

För mer information

Pressinformation

Kerstin Lindberg Göransson, styrelseordförande

Tel: 0708-91 61 10, e-post: kerstin.lindberggoransson@bilprovningen.se

Magnus Ehrenstråhle, vd

Tel: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef

Tel: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se