Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Två tredjedelar av Bilprovningen säljs till högstbjudande

Bilprovningen stationsnät indelas i tre likvärdiga och attraktiva grupperingar, med en jämn fördelning när det gäller läge, storlek och tjänsteutbud. Två av dessa grupperingar bjuds nu ut till högstbjudande. Indelningen skapar goda förutsättningar att ytterligare utveckla tillgängligheten och stationsnätet.

Bilprovningens huvudägare staten har tidigare idag tillkännagivit hur man avser att rösta vid en extra bolagsstämma den 27 januari, då beslut fattas om försäljning av delar av Bilprovningens stationsnät och fastighetsbestånd.

Bilprovningen – en mindre men rikstäckande aktör

Bilprovningens stationsnät delas in i tre likvärdiga grupperingar; riksgruppen, nordöstra- och sydvästra gruppen. Bilprovningen kommer även i fortsättningen att vara rikstäckande, men bli ett betydligt mindre företag.

Den nordöstra gruppen består i huvudsak av stationer i Mälardalen och norra Sverige och den sydvästra av stationer i västra och södra Sverige. Tillsammans har dessa två grupperingar ett rikstäckande stationsnät, vilket skapar förutsättningar för en god konkurrens i hela landet. För detaljerad information om indelningen av stationsnätet, se bifogad stationsförteckning och karta.

Alla grupperingar har en jämn spridning av stationer, tjänsteutbud och kompetens, en bra fördelning när det gäller läge och storlek, samt säkrar en fortsatt god personalförsörjning och effektiv drift i hela landet.

– Vi ser fram emot ytterligare konkurrens och att få möjlighet att konkurrera på lika villkor som andra aktörer, säger Magnus Ehrenstråhle, vd Bilprovningen.

Största möjliga värde ska uppnås vid försäljningen

Efter den extra bolagsstämman erbjuds den nordöstra och sydvästra gruppen av stationsnätet till försäljning till högstbjudande.

Bilprovningen räknar med att avtal med köpare kan träffas under det första halvåret 2012 och att affären kan slutföras under andra halvåret. För att uppnå största möjliga värde vid transaktionen kommer verksamheten och fastigheterna säljas var för sig.

– Vi ser fram emot försäljningen och är övertygade om att den är bra för oss som bolag, för branschen och för våra kunder säger Kerstin Lindberg Göransson, styrelseordförande i Bilprovningen.

Bilaga

Detaljerad information om indelningen av stationsnätet; stationsförteckning och karta


Tillhörande dokument och filer:


Pressinfo_bilprovningen_tvatredjedelar_saljs.doc

Bilaga_indelning_stationsnatet.pdf

Klusterkarta.pdf

Pressinfo_bilprovningen_tvatredjedelar_saljs.pdf