Bilprovningen

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Fjärde kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 170 (164) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 0 (-7) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till -9 (41) MSEK, vilket motsvarar -215 (1 028) SEK per aktie före och efter utspädning.

Året i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 677 (654) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 49 (26) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till 30 (67) MSEK, vilket motsvarar 740 (1 680) SEK per aktie före och efter utspädning.
  • Bilprovningen är fortsatt marknadsledande med en genomsnittlig marknadsandel om 28 procent.
  • Tre nya stationer öppnades varav en i Eskilstuna och två i Storstockholm; Kungens Kurva och Sollentuna-Häggvik.
  • I april godkände Bilprovningen Sveriges första ellastbil för elväg. Registreringsbesiktningen genomfördes vid stationen i Rosersberg och skedde inom ramen för utvecklingsprojektet eRoadArlanda som syftar till att långsiktigt förverkliga målet om hållbara transporter via elvägar.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.