Bilprovningen

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Första kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 166 (163) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 (0) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 (20).
  • Resultatet uppgick till 2 (0) MSEK, vilket motsvarar 50 (-11) SEK per aktie före och efter utspädning.
  • Bilprovningen var fortsatt marknadsledande. Vid kvartalets utgång var den genomsnittliga marknadsandelen 29 (29) procent.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.