Bilprovningen

Bilprovningens ledning


Bilprovningens styrelse

Benny Örnerfors

Vd, född 1958.

Anställd 2001 och i ledningsgruppen sedan 2006.

Civilingenjör och flygingenjörsutbildning

Tidigare: bland annat chef för Research & Test Center, De Laval och utvecklingschef
på Plymovent AB.

Styrelseledamot i Almega Tjänsteförbunden.

Bilprovningens styrelse

Stefan Hesselgren

Chef HR och region Mitt , född 1966.

Anställd 2002 och i ledningsgruppen sedan 2009. Tekniker med studier inom HR, management och företagsekonomi vid Linköpings universitet. Tidigare: 17 år i pappersindustrin, bland annat som driftschef och sektionschef.

Ordförande i Almega Tjänsteförbundens branschstyrelse Utveckling & Tjänster och styrelseledamot i Diversity Charter Sweden

Bilprovningens styrelse

Hans Tyskhagen

Chef Produktion, född 1966 samt region Syd.

Anställd 2008 och i ledningsgruppen sedan 2012.
Civilingenjör, KTH, civilekonom, Stockholms Universitet.

Tidigare: 7 år som vd för två olika energibolag samt ett antal år inom ABB

Bilprovningens ledning

Maria Sandström Anderson

Född 1970.

Chef Marknad & Kommunikation.

Anställd och i ledningsgruppen sedan 2013.
Civilingenjör och civilekonom

Tidigare: chef inom koncernstrategi och affärsutveckling, Posten samt tio år som managementkonsult.

Bilprovningens ledning

Ghita Bergdahl

Född 1964

Chef ekonomi och finans (CFO).

Anställd 1999 och i ledningsgruppen sedan 2015.

Master of Business Administration.

Tidigare: bland annat Head of Finance & Administration Stockholm Environment Institute och ekonomiansvarig/financial controller Swede Control International AB.

Bilprovningens ledning

Kåre Silfver

Född 1960

Chef region Norr

Anställd 1999 och i ledningsgruppen sedan 2015.

Militärhögskolan och major i reserven.

Tidigare: 16 år på olika militära förband och skolor, kompanichef FN-tjänst i f.d. Jugoslavien samt fyra år som rektor på låg- och mellanstadieskola.