Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningens ledning


Bilprovningens styrelse

Benny Örnerfors

Vd, född 1958.

Anställd 2001 och i ledningsgruppen sedan 2006.

Civilingenjör och flygingenjörsutbildning

Tidigare: bland annat chef för Research & Test Center, De Laval och utvecklingschef på Plymovent AB.

Styrelseledamot i Almega Tjänsteförbunden.

Bilprovningens styrelse

Stefan Hesselgren

Född 1966

Chef HR & Säkerhet, affärsområdeschef Stockholm.

Anställd 2002 och i ledningsgruppen sedan 2009. Tekniker med studier inom HR, management och företagsekonomi vid Linköpings universitet. Tidigare: 17 år i pappersindustrin, bland annat som driftschef och sektionschef.

Ordförande i Almega Tjänsteförbundens branschstyrelse Utveckling & Tjänster och styrelseledamot i Diversity Charter Sweden

Bilprovningens styrelse

Hans Tyskhagen

Född 1966

Chef Innovation & IT, affärsområdeschef västra Götaland.

Anställd 2008 och i ledningsgruppen sedan 2012.
Civilingenjör, KTH, civilekonom, Stockholms Universitet.

Tidigare: 7 år som vd för två olika energibolag samt ett antal år inom ABB

Bilprovningens ledning

Maria Sandström Anderson

Född 1970.

Chef Marknad & Kommunikation, affärsområdeschef norra Svealand.

Anställd och i ledningsgruppen sedan 2013.
Civilingenjör och civilekonom

Tidigare: chef inom koncernstrategi och affärsutveckling, Posten samt tio år som managementkonsult.

Bilprovningens ledning

Ulf Spolander

Född 1964

Tf. Chef Ekonomi och Finans, affärsområdeschef norra Norrland.

Börjat i bolaget och i rollen Mars 2018. Civilekonom vid Stockholms Universitet. Tidigare: 4 år som revisor och därefter ca 25 år i olika ekonomi- och ekonomichefsbefattningar främst i konsument- och energiindustrin.

Styrelseledamot i Cake 0 emission AB

Bilprovningens ledning

Kåre Silfver

Född 1960

Chef Skadereglering, affärsområdeschef södra Norrland, mellersta Götaland och södra Götaland.

Anställd 1999 och i ledningsgruppen sedan 2015.

Militärhögskolan och major i reserven.

Tidigare: 16 år på olika militära förband och skolor, kompanichef FN-tjänst i f.d. Jugoslavien samt fyra år som rektor på låg- och mellanstadieskola.

Bilprovningens ledning

Andreas Lindh

Född 1969

Chef Teknik, affärsområdeschef södra Svealand.

Anställd 1989 och i ledningsgruppen sedan 2018.

Teknisk ingenjör och viss utbildning företagsekonomi.

Tidigare: Teletekniker och maskiningenjör.