Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Strategisk inriktning

Bilprovningen är Sveriges ledande aktör för besiktning
av motordrivna fordon. Med god tillgänglighet,
ett brett tjänsteerbjudande och bäst kundbemötande
ska vi vara kundernas förstahandsval..

Verksamhet

Bilprovningen är ett ackrediterat och opartiskt besiktningsorgan som utför fordonskontroller och verkar för en ökad trafiksäkerhet, förbättrad driftsekonomi och minskad miljöbelastning. Företagets målsättning är att långsiktigt bidra till det svenska samhället genom ett hållbart och ansvarsfullt agerande.

Vision

Bilprovningen ska vara det mest eftertraktade och framgångsrika besiktningsföretaget, för hög trafiksäkerhet och bättre miljö.

Affärsidé

Bilprovningen har ett brett, innovativt erbjudande med hög kompetens och bäst kundbemötande.

Kärnvärden

Bilprovningens kärnvärden - enkelhet, trygghet och hållbarhet - vägleder medarbetarna i det dagliga arbetet. Kärnvärdena beskriver hur kunderna ska uppleva sin kontakt med Bilprovningen och vad kunderna ska associera till när de tänker på Bilprovningen.


Några av våra trevliga och kunniga besiktningstekniker