Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningens historia

Bilprovningen grundades 1963 på uppdrag av riksdag och regering. Den 1 juli 1964 startade en provningsverksamhet på sju orter; Stockholm-Frihamnen, Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Helsingborg, Arvika och Söderhamn.

Undersidebild

Under året utökades sedan antalet stationer och i början av 1965 var verksamhet igång vid 108 fasta stationer och 27 besöksstationer.

Den periodiska fordonskontrollen påbörjades 1 januari 1965 och redan de första åren märktes en kraftig minskning av antalet trafikolyckor.

Bilprovningen - några viktiga årtal

1963

Riksdagsbeslut om att AB Svensk Bilprovning ska grundas.

1965 

Periodisk kontrollbesiktning införs.

I november 1965 publicerades den första besiktningsstatistiken - baserad 4 000 besiktningsprotokoll.

1970 

Miljökontroll av bensinfordon.

1976 

Avgasrening blir obligatoriskt.

Kontrollmärket tas bort från vindrutan.

1978 

Ansvar för typbesiktning.

1988 

Ökad service med kvällsöppet.

1989 

Skärpta avgasreningskrav, i praktiken krav på katalysator.

1993

Den 5 oktober 1993 utfördes för övrigt den 100-miljonte kontrollbesiktningen från starten 1 juli 1964.

1996 

Handdatorn ersätter penna och papper.

1997 

Krav på varningstriangel i bilen.

1998

1 miljon personbilar besiktade.

Bilprovningen tar över ansvaret för kallelsen till besiktning från Vägverket.

2000 

Internetbokning lanseras.

2001 

Brandskyddskontroll för bussar blir obligatoriskt

2002 

Gasolkontroll blir obligatoriskt. 

Bilprovningen lanserar tillsammans med Konsumentverket, sajten Begbilguiden.se. Under åren 2002-2009 uppdateras guiden årligen med besiktningsstatistik. Numera är sajten ersatt med bilsmart.se.

2003

Bilprovningens mobila besiktningsanläggning invigs.

Reserverad tid erbjuds på Gotland, Västerås och Enköping.

2004

Reserverad tid införs stegvis över hela landet.

Bilprovningens andra mobila anläggningen tas i drift.


2005

Internetbokningen utvecklas så att även tunga fordon över 7 ton kan boka tid via internet.

2006

Bilprovningens verksamhet miljöcertifieras enligt ISO 14000 tack vare ett långvarigt och systematiskt arbete med miljöfrågorna.

1,2 miljoner fordonsägare får en miljöfolder med sin kallelse. Syftet var att sprida kunskap om hur man som bilägare kan minska utsläppen av koldioxid från sin bil.

2007

Bilprovningen inviger sitt utvecklingscenter i Västerås.

Delar av bilprovningen.se lanseras på 11 språk.

2008

Den kostnadsfria internettjänsten Mina fordon Privat lanseras med sms-påminnelse, besiktningshistorik, väntelista med mera.

Mina fordon Företag lanseras för företagare som vill ha koll på hela sin fordonspark.

Bilprovningen börjar med lördagsöppet.

2009

Den obligatoriska gasolkontrollen tas bort den 29 april. Bilprovningen erbjuder därefter kunderna denna som en kompletterande kontroll vid husvagnsbesiktningen.

11 september: 200 miljoner personbilar besiktade! 

2010

Marknaden för fordonsbesiktning avregleras den 1 juli.

2011

Delförsäljningen av Bilprovningen inleds.

2012

För att förbereda delförsäljningen genomförs den 1 mars en bolagisering varvid 70 respektive 56 stationer överförs till de nybildade dotterbolagen Besiktningskluster 1 AB och Besiktningskluster 2 AB.

Besiktningskluster 1 AB avyttras i november 2012 till Opus Group.

142 fastigheter avyttras.

2013

I mars 2013 avyttrades Besiktningskluster 2 AB i samband med en inlösen av minoritetsägarnas aktier. Staten blir därmed ensam ägare till det
kvarvarande moderbolaget AB Svensk Bilprovning med 89 stationer från Skurup till Karesuando.

På marknaden finns nu nio aktörer. Bilprovningen är marknadsledande och fortfarande den enda aktören med ett rikstäckande stationsnät.

2014

I maj återetablerar sig Bilprovningen i Enköping.

I augusti öppnade två nya stationer i Kallhäll och Värmdö-Mölnvik utanför Stockholm.

2015

I januari 2015 öppnade vi två nya stationer i Skellefteå och Östersund.

Välkommen till någon av våra 92 stationer från Skurup till Karesuando.