Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Kalendarium

Datum och rapporttillfällen för Bilprovningens finansiella rapporter.

26 april 2018

Årsstämma 2018

26 april 2018

Delårsrapport för perioden 1 januari–31 mars 2018

14 augusti 2018

Delårsrapport för perioden 1 januari–30 juni 2018

25 oktober 2018

Delårsrapport för perioden 1 januari–30 sept 2018

14 februari 2019

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018