Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Kalendarium

Datum och rapporttillfällen för Bilprovningens finansiella rapporter.

24 april 2019

Årsstämma 2019

24 april 2019

Delårsrapport för perioden 1 januari–31 mars 2019

15 augusti 2019

Delårsrapport för perioden 1 januari–30 juni 2019

23 oktober 2019

Delårsrapport för perioden 1 januari–30 sept 2019

13 februari 2020

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2019