Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Kalendarium

Datum och rapporttillfällen för Bilprovningens finansiella rapporter 2021.

11 augusti 2021

Delårsrapport för perioden 1 januari–30 juni 2021

29 oktober 2021

Delårsrapport för perioden 1 januari–30 sept 2020

14 februari 2022

Bokslutskommuniké för 2021

31 mars 2022

Års- och hållbarhetsredovisning för 2021

29 april 2022

Årsstämma för verksamhetsåret 2021