Bilprovningen

Kalendarium

Datum och rapporttillfällen för Bilprovningens finansiella rapporter.

27 april 2017

Årsstämma 2017

27 april 2017

Delårsrapport för perioden 1 januari–31 mars 2017

15 augusti 2017

Delårsrapport för perioden 1 januari–30 juni 2017

26 oktober 2017

Delårsrapport för perioden 1 januari–30 sept 2017

15 februari 2018

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017