Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Fjärde kvartalet 2020 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 164 (146) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 11 (-21) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 (12).
  • Resultatet uppgick till 0,3 (-22) MSEK, vilket motsvarar 7 (-556) kr per aktie före och efter utspädning.

2020 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 653 (647) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 84 (24) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47 (45).
  • Resultatet uppgick till 58 (13) MSEK, vilket motsvarar 1 452 (332) kr per aktie före och efter utspädning.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.