Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Fjärde kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 146 (157) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -21 (-5) MSEK., inklusive 17 (0) MSEK i kostnader av engångskaraktär.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 (-9).
  • Resultatet uppgick till -22 (-8) MSEK, vilket motsvarar -556 (-197) SEK per aktie före och efter utspädning.

Året i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 647 (647) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 24 (17) MSEK, inklusive 25 (8) MSEK i kostnader av engångskaraktär.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45 (26).
  • Resultatet uppgick till 13 (9) MSEK, vilket motsvarar 332 (225) SEK per aktie före och efter utspädning.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.