Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Fjärde kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 157 (170) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 (0) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 (5).
  • Resultatet uppgick till -8 (-9) MSEK, vilket motsvarar -197 (-215) SEK per aktie före och efter utspädning.

2018 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 647 (677) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 17 (49) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26 (80).
  • Resultatet uppgick till 9 (30) MSEK, vilket motsvarar 225 (740) SEK per aktie före och efter utspädning.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.