Bilprovningen
Bilprovningen / Om Bilprovningen / Finansiell information

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Andra kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 196 (185) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 33 (19) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till 26 (15) MSEK, vilket motsvarar 650 (378) SEK per aktie före och efter utspädning.
  • I april öppnades en ny station i Eskilstuna och i maj tecknades hyresavtal för en ny anläggning i Landvetter, Göteborg..

Januari-juni i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 358 (346) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 33 (20) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till 26 (16) MSEK, vilket motsvarar 639 (393) SEK per aktie före och efter utspädning.
  • Beslut togs om att utöka kapaciteten vid Bilprovningens befintliga anläggning i Malmö-Fosie med tillbyggnad av en besiktningshall för tunga fordon.
  • I undersökningen Sustainable Brand Index utsåg svenska konsumenter Bilprovningen till ett av Sveriges 30 mest hållbara varumärken och till branschbäst, bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.