Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Andra kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 189 (196) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 18 (33) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 (32).
  • Resultatet uppgick till 14 (26) MSEK, vilket motsvarar 343 (650) SEK per aktie före och efter utspädning.

Januari-juni i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 355 (358) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 20 (33) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16 (52).
  • Resultatet uppgick till 16 (26) MSEK, vilket motsvarar 392 (639) SEK per aktie före och efter utspädning.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.