Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Andra kvartalet 2020 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 200 (199) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 54 (30) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32 (24).
  • Resultatet uppgick till 43 (24) MSEK, vilket motsvarar 1 066 (609) SEK per aktie före och efter utspädning.

Januari-juni 2020 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 364 (351) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 70 (23) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44 (29).
  • Resultatet uppgick till 55 (18) MSEK, vilket motsvarar 1 381 (457) SEK per aktie före och efter utspädning.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.