Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Tredje kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 149 (136) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 22 (2) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 (19).
  • Resultatet uppgick till 17 (1) MSEK, vilket motsvarar 431 (30) SEK per aktie före och efter utspädning.

Januari-september i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 501 (490) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 45 (22) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33 (35).
  • Resultatet uppgick till 36 (17) MSEK, vilket motsvarar 888 (422) SEK per aktie före och efter utspädning.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.