Bilprovningen

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Tredje kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 149 (144) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 16 (13) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till 12 (10) MSEK, vilket motsvarar 316 (273) SEK per aktie före och efter utspädning.
  • I juli etablerades en ny station i Häggvik, Sollentuna och i september öppnades en ny anläggning i Kungens Kurva, Huddinge.

Januari-september i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 507 (490) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 49 (33) MSEK.
  • Totalresultatet uppgick till 38 (26) MSEK, vilket motsvarar 955 (666) SEK per aktie före och efter utspädning.
  • Utöver nyetableringarna i Häggvik och Kungens Kurva under det tredje kvartalet öppnades en ny station i Eskilstuna i april och i maj tecknades hyresavtal för en ny anläggning i Landvetter, Göteborg. Under våren togs också beslut togs om att utöka kapaciteten vid den befintliga anläggningen i Malmö-Fosie med tillbyggnad en besiktningshall för tunga fordon.
  • I april godkände Bilprovningen Sveriges första ellastbil för elväg. Registreringsbesiktningen genomfördes vid stationen i Rosersberg och skedde inom ramen för utvecklingsprojektet eRoadArlanda som syftar till att långsiktigt förverkliga målet om hållbara transporter via elvägar.
  • I undersökningen Sustainable Brand Index utsåg svenska konsumenter Bilprovningen till ett av Sveriges 30 mest hållbara varumärken och till branschbäst, bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster..

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.