Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Andra kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 199 (189) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 30 (18) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24 (4).
  • Resultatet uppgick till 24 (14) MSEK, vilket motsvarar 609 (343) SEK per aktie före och efter utspädning.

Januari-juni i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 351 (355) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 23 (20) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29 (16).
  • Resultatet uppgick till 18 (16) MSEK, vilket motsvarar 457 (392) SEK per aktie före och efter utspädning.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.