Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Tredje kvartalet 2020 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 126 (149) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 3 (22) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 (4).
  • Resultatet uppgick till 3 (17) MSEK, vilket motsvarar 64 (431) SEK per aktie före och efter utspädning.

Januari-september 2020 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 490 (501) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 74 (45) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32 (33).
  • Resultatet uppgick till 58 (36) MSEK, vilket motsvarar 1 445 (888) SEK per aktie före och efter utspädning.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.