Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Tredje kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 136 (149) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 (16) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19 (23).
  • Resultatet uppgick till 1 (13) MSEK, vilket motsvarar 30 (316) SEK per aktie före och efter utspädning.

Januari-september i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 490 (507) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 22 (49) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35 (90).
  • Resultatet uppgick till 17 (38) MSEK, vilket motsvarar 422 (955) SEK per aktie före och efter utspädning.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.