Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Andra kvartalet 2021 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 223 (200) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 65 (54) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66 (32).
  • Resultatet uppgick till 51 (43) MSEK, vilket motsvarar 1 285 (1 066) kr per aktie före och efter utspädning.

Januari-juni i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 399 (364) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 83 (70) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 86 (44).
  • Resultatet uppgick till 66 (55) MSEK, vilket motsvarar 1 644 (1 381) kr per aktie före och efter utspädning.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under Finansiella rapporter.