Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Första kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 152 (166) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 (2) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 (12).
  • Resultatet uppgick till -6 (2) MSEK, vilket motsvarar -152 (50) SEK per aktie före och efter utspädning.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.