Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen.

Första kvartalet 2021 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 176 (164) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 18 (16) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20 (12).
  • Resultatet uppgick till 14 (13) MSEK, vilket motsvarar 359 (316) kr per aktie före och efter utspädning.

Våra finansiella rapporter och arkiv finner du under fliken Finansiella rapporter.