Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningens styrelse

Av styrelsens ledamöter är tre kvinnor och fyra män vilket uppfyller regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande. Här presenterar vi styrelsens ledamöter och arbetstagarrepresentanter samt styrelsens arbete och utskott.

Bilprovningens styrelse

Karin Strömberg
Styrelsens ordförande

Född 1956
Egen företagare
Civilekonom

Styrelseordförande i Guardio Safety AB och styrelseledamot i Lernia AB.

Tidigare: Vd i delägda bolag och
flera ledande befattningar inom
SAS Airlines..

I Bilprovningens styrelse sedan 2014.

Bilprovningens styrelse

Johan Ekesiöö
Styrelseledamot

Född 1954
Styrelseordförande i T&V Holding
AB och Metaforce AB samt styrelseledamot i Artificial Solutions AB, WTS AB, Lingit AS och Talentech AS.
Civilekonom och Master of Science

Tidigare: Över 30 års erfarenhet
inom IT-branschen genom ledande
positioner, främst inom försäljning
och bolagsutveckling, på IBM i Sverige, Norden och USA.

I Bilprovningens styrelse sedan 2017.

Bilprovningens styrelse

Lars Erik Fredriksson
Styrelseledamot

​Född 1964
Bolagsförvaltare vid avdelningen för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet.
Examen inom företagsekonomi och matematik.

Styrelseledamot i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, Öresundsbro Konsortiet, Vasallen AB, Statens Bostadsomvandling AB, Svevia AB, Arlandabanan Infrastructure AB och EUROFIMA.

Tidigare: Över 20 års erfarenhet av bolagsförvaltning och av rekrytering av ledande befattningshavare inom främst finanssektorn.

I Bilprovningens styrelse sedan 2021.​

Bilprovningens styrelse

Lena Larsson
Styrelseledamot

​Född 1966
Tf. CFO PostNord
Civilekonom

Tidigare: Lång erfarenhet från alla områden inom ekonomi genom ledande positioner på Länsförsäkringar och PostNord samt olika befattningar inom Bonnier Affärsinformation och Price Waterhouse.

I Bilprovningens styrelse sedan 2020.

Bilprovningens styrelse

Gunnar Malm
Styrelseledamot

​Född 1950
Direktör.
Civilekonom

Styrelseordförande i Malm&Partners AB och Senior Advisor i McKinsey.

Tidigare: Generaldirektör Trafikverket, vd Arlandabanan Infrastructure AB, vd och koncernchef ASG AB och
ställföreträdande generaldirektör SJ.

I Bilprovningens styrelse sedan 2013.

Bilprovningens styrelse

Ludvig Nauckhoff 
Styrelseledamot

​Född 1971
Styrelseledamot i delägda bolag.
Ekonomie Magister

Tidigare: Vd för Goodyear Dunlop
Tires i Norden och Baltikum samt
befattningar inom bl.a Unilever och
Nike.

I Bilprovningens styrelse sedan 2018.

Bilprovningens styrelse

Anna Ullman Sersé
Styrelseledamot

Född 1973
Jur. kand. och ekonomie magister

Tidigare: Över 20 års erfarenhet av digital affärsutveckling och marknadsföring samt e-handel från ledande positioner inom detaljhandeln, senast som vd för Nelly.com, ett av Sveriges ledande modeföretag online, men även från e-handelskoncernen Qliro Group med bl.a. CDON. Hon har också varit managementkonsult på Accenture Sverige.

I Bilprovningens styrelse sedan 2020.

Bilprovningens styrelse

Malin Lindahl
Styrelsesuppleant

Född 1990
Personalrepresentant Unionen
Fordonstekniskt gymnasium

Tidigare: Nio år inom Bilprovningen.

I Bilprovningens styrelse sedan 2018

Bilprovningens styrelse

Bengt Lindblom
Styrelseledamot

​Född 1963
Arbetstagarrepresentant Unionen
Gymnasieingenjör, inriktning
maskinteknik

Tidigare: 24 år inom Bilprovningen,
varav 13 som besiktningsingenjör.

I Bilprovningens styrelse sedan 2011.

Bilprovningens styrelse

Joakim Rönnlund
Styrelseledamot

​Född 1963
Arbetstagarrepresentant Unionen
Yrkesteknisk högskola, lärarexamen

Tidigare: 24 år inom Bilprovningen,
bl a fordon-/maskinmekaniker.
Gymnasielärare i fordonsteknik.

I Bilprovningens styrelse sedan 2006.

Bilprovningens styrelse

Fredrik Walther
Styrelsesuppleant

Född 1980
Personalrepresentant Ledarna-FFF
Samhällsvetenskapligt gymnasium

Tidigare: Fyra år inom Bilprovningen
och 15 år inom detaljhandeln.

I Bilprovningens styrelse sedan 2019