Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Revisorer

Vid årsstämman den 23 april 2020 utsågs Deloitte AB, till revisionsbolag för bolaget. Till ansvarig revisor utsågs auktoriserade revisor Didrik Roos.

Förutom årsbokslut, bokslutskommuniké och årsredovisning granskas även halvårs- eller niomånadersrapporten av de externa revisorerna.

Under året träffar de externa revisorerna vid återkommande tillfällen revisionsutskottet och vid minst ett tillfälle också hela styrelsen.