Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Nomineringsprocess

Svenska staten, nedan kallat Staten, är sedan i mars 2013 ägare till 100 procent av Aktiebolaget Svensk Bilprovnings stamaktier.

Statens nominering av styrelseledamöter följer de principer om nomineringsprocessen som beskrivs i Statens ägarpolicy.

Skriften kan beställas eller laddas ned via regeringens webbplats.