Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningens ledning


Bilprovningens vd Andreas Myhrman

Andreas Myhrman

Född 1978.

Verkställande direktör

Anställd 2019 och i ledningsgruppen sedan 2019.

Civilingenjör.

Andreas kommer närmast från Plantagen där han var kommersiell direktör och koncernledningsmedlem. Han har tidigare bl.a. varit COO för Espresso House Sverige med ansvar för Sverigeverksamheten och Senior Director Sales & Operations i den skandinaviska ledningen på Statoil Fuel & Retail (nuvarande Circle K).

Bilprovningens styrelse

Stefan Hesselgren

Född 1966

Chef HR & Säkerhet
Chef affärsområde Stockholm.

Anställd 2002 och i ledningsgruppen sedan 2009. Tekniker med studier inom HR, management och företagsekonomi vid Linköpings universitet. Tidigare: 17 år i pappersindustrin, bland annat som driftschef och sektionschef.

Ordförande i Almega Tjänsteförbundens branschstyrelse Utveckling & Tjänster och styrelseledamot i Diversity Charter Sweden

Bilprovningens styrelse

Hans Tyskhagen

Född 1966

Chef Innovation & IT
Chef affärsområde Västra Götaland.

Anställd 2008 och i ledningsgruppen sedan 2012.
Civilingenjör, KTH, civilekonom, Stockholms Universitet.

Tidigare: Sju år som vd för två olika energibolag samt ett antal år inom ABB

Bilprovningens ledning

Maria Sandström Anderson

Född 1970.

Chef Marknad
Chef affärsområde Norra Svealand.

Anställd och i ledningsgruppen sedan 2013.

Civilingenjör och civilekonom

Tidigare: chef inom koncernstrategi och affärsutveckling, Posten samt tio år som managementkonsult.

Bilprovningens ledning

Ulf Spolander

Född 1964

Tf. Chef Ekonomi & Kundservice
Tf. Chef affärsområdes Norra Norrland.

Konsult och i ledningsgruppen sedan 2018.

Civilekonom vid Stockholms Universitet.

Tidigare: fyra år som revisor och därefter ca 25 år i olika ekonomi- och ekonomichefsbefattningar främst i konsument- och energiindustrin.

Styrelseledamot i Cake 0 emission AB

Bilprovningens ledning

Kåre Silfver

Född 1960

Chef Skadereglering
Chef affärsområde Södra Norrland, Mellersta Götaland och Södra Götaland.

Anställd 1999 och i ledningsgruppen sedan 2015.

Militärhögskolan och major i reserven.

Tidigare: 16 år på olika militära förband och skolor, kompanichef FN-tjänst i f.d. Jugoslavien samt fyra år som rektor på låg- och mellanstadieskola.

Bilprovningens ledning

Andreas Lindh

Född 1969

Chef Teknik
Chef affärsområde Södra Svealand.

Anställd 1989 och i ledningsgruppen sedan 2018.

Teknisk ingenjör och viss utbildning företagsekonomi.

Tidigare: Teletekniker och maskiningenjör.