Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Årsstämma

Årsstämman är Bilprovningens högsta beslutande organ. Den väljer bolagets styrelse. Till dess uppgifter hör också att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar och att besluta, dels om disposition av resultatet av verksamheten, dels om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd.