Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bolagsstyrning

Svenska staten äger samtliga aktier i AB Svensk Bilprovning.
Här kan du läsa om hur staten styr bolaget.

Till grund för Bilprovningens bolagsstyrning ligger statens ägarpolicy och aktieägaravtalet mellan ägarna och svensk kod för bolagsstyrning (koden). Bilprovningen följer koden i tillämpliga delar.