Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen utgår från ett aktieägaravtal mellan ägarna (svenska staten) och svensk kod för bolagsstyrning som började gälla från 2005, och som Bilprovningen tillämpar sedan dess.

Årstämma

Kallelse till årsstämma

Bilprovningen ägs av svenska staten. Här kan du läsa om hur staten styr företaget AB Svensk Bilprovning, som tillsammans med dotterbolagen utgör koncernen (Bilprovningen).

Till grund för Bilprovningens bolagsstyrning ligger statens ägarpolicy samt aktieägaravtalet mellan ägarna och svensk kod för bolagsstyrning (koden). Bilprovningen följer koden i tillämpliga delar.