Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen utgår från ett aktieägaravtal mellan ägarna (svenska staten) och svensk kod för bolagsstyrning som började gälla från 2005, och som Bilprovningen tillämpar sedan dess.

Bilprovningen ägs av svenska staten. Här kan du läsa om hur staten styr företaget AB Svensk Bilprovning

Till grund för Bilprovningens bolagsstyrning ligger statens ägarpolicy samt aktieägaravtalet mellan ägarna och svensk kod för bolagsstyrning (koden). Bilprovningen följer koden i tillämpliga delar. 

Svenska staten är sedan i mars 2013 ägare till 100 procent av Aktiebolaget Svensk Bilprovnings stamaktier.

Bolagsordning

Antagen på årsstämma den 24 april 2019 >>

Årstämma

Protokoll årsstämma 2019 >>