[{"news1":{"imageurl":"https://www.bilprovningen.se/images/18.5fa15e801800288a2d11965b/1650961823071/Pressbild_latt_slap_korforbud_w.jpg","headertext":"Besikta släpet inför högsäsongen","bodytext":"De lätta släpen är populära i Sverige och används framför allt på våren och sommaren för att lösa diverse transporter. Därför är det extra viktigt att de är slitstarka, robusta och säkra. Många fel på lätta släp Samtidigt pekar Bilprovningens besiktningsstatistik på att det råder oroväckande många brister i fordonsparken. Av de drygt 93 000 lätta släp som besiktades under 2021 hade fyra av tio brister och vart fjärde fel som kräver efterkontroll. Läs mer om besiktningsstatistiken här. Statistik från april 2022 visar att var sjätte lätt släp i trafik är belagt med körförbud för att inte ha besiktats i tid. Mot bakgrund av de många bristerna vill vi, som månar om säkra fordon, uppmuntra ägare av lätta släp att göra en kontrollbesiktning inför högsäsongen. Klicka här för att boka tid för besiktning. Tips och råd Eftersom släp endast besiktas vartannat år är det extra viktigt att vårda och kontrollera sitt släp regelbundet på egen hand. Här är några tips från oss på vad du ska hålla koll på.","newsurl":"https://www.bilprovningen.se/arkiv/nyheter/2022-04-28-besikta-slapet-infor-hogsasongen"}}]