[{"news1":{"imageurl":"https://www.bilprovningen.se/images/18.130f02f217ce99065d04fb3/1636449232503/Friends%208:5.jpg","headertext":"Etnicitet vanligaste orsaken till trakasserier i skolan","bodytext":"Det visar årets Friendsrapport som offentliggjordes i TV4 och SVT i morse och bygger på kartläggningar med 20 000 elever i hela landet. Ta del av barnens egna berättelser på friends.se/friendsrapporten-2021 . För ett tryggare samhälle Bilprovningen stödjer Friends för att skapa ett tryggare samhälle inte ”bara” på vägarna eller i våra barns klassrum, utan även på arbetsplatsen, i kundmötet och i rollen som vuxen i relation till barn. Läs mer om samarbetet på bilprovningen.se/friends .","newsurl":"https://www.bilprovningen.se/arkiv/nyheter/2021-10-14-etnicitet-vanligaste-orsaken-till-trakasserier-i-skolan"}}]