[{"faq1":{"question":" Vad gäller om jag besiktar innan sista besiktningsdatumet?","answer":"","url":"https://www.bilprovningen.se/arkiv/faq/besiktningsperiod/vad-galler-om-jag-besiktar-innan-sista-besiktningsdatumet"},"faq2":{"question":" Vad gäller om jag besiktar efter besiktningsperioden?","answer":"","url":"https://www.bilprovningen.se/arkiv/faq/besiktningsperiod/vad-galler-om-jag-besiktar-efter-besiktningsperioden"},"faq3":{"question":" Vad står det på protokollet?","answer":"","url":"https://www.bilprovningen.se/arkiv/faq/besiktningsresultat--protokoll/vad-star-det-pa-protokollet"},"faq4":{"question":" Jag är registrerad, men kan inte se mina fordon. Varför?","answer":"","url":"https://www.bilprovningen.se/arkiv/faq/mina-sidor/jag-ar-registrerad-men-kan-inte-se-mina-fordon"},"faq5":{"question":" Kan man se alla besiktningsprotokoll på Mina sidor?","answer":"","url":"https://www.bilprovningen.se/arkiv/faq/mina-sidor/kan-man-se-alla-besiktningsprotokoll"},"faq6":{"question":" Mitt fordon har nyligen genomgått kontrollbesiktning, men datumet i Mina sidor stämmer inte. Varför?","answer":"","url":"https://www.bilprovningen.se/arkiv/faq/mina-sidor/mitt-fordon-har-nyligen-genomgatt-kontrollbesiktning-men-datumet-i-mina-sidor-stammer-inte-varfor"}}]