Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Innovation, robotisering och automatisering

Styrelseseminarium i den statliga bolagssfären... Visst låter det intressant? Skämt åsido så var det faktiskt inte så tokigt.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg inledde det hela med att prata om Sveriges ställning när det gäller innovationsförmåga och konkurrenskraft. Sammanfattande så kan man ju säga att vi klarar oss rätt så bra här uppe i norden och att hela vår affärsidé, "Bilprovningen har ett brett, innovativt erbjudande med hög kompetens och bäst kundbemötande", ligger helt rätt i tiden​

Efter inledningen så blev det ett panelsamtal angående frågan hur innovation kan integreras som en naturlig del i bolagens affärsutveckling, ett ämne som kan angripas på flera sätt.

Ett annat ämne, som jag själv tyckte var mycket intressant var Professor Danica Kragic föredrag om robotisering och automatisering. Självkörande bilar, "Terminator"-liknande robotar med adaptiv förmåga, artificiell intelligens... Intressant, spännande och samtidigt aningen skrämmande. Robotarna är i framtiden tänkta att utföra 3D-jobb, ( Dirty, Dull and Dangerous ).

Detta är ett område som vi bara har börjat nosa lite på. Tekniken går framåt och vem vet var det skall sluta?

Digitaliseringens bana är svår att förutse, men vi är ju mitt i den och samarbeten mellan företag blir viktigare, eftersom allt blir mer och mer sker elektroniskt och tempot ökar så att det gäller att hänga med i svängarna.

Det följande panelsamtalet avhandlade vilka roller som ledningar och styrelser har när det gäller att skapa innovativa företag. När det gäller ordet innovation så kan man ju säga att det är så mycket mer än bara nya uppfinningar, som ju troligtvis de flesta förknippar med det enskilda ordet. Det innebär ju förnyelse överlag, på alla plan och inte bara när det gäller tekniska framsteg.

Avslutningsvis så rundade statssekreterare Eva Lindström av med lite fakta runt bolagen. Staten har, i dagsläget, 49 olika bolag som sysselsätter ca 163.000 personer och detta gör staten till den största enskilda bolagsägaren i Sverige.

Sammanfattningsvis så rörde sig hela eftermiddagen om att ha ett innovativt tänkande, fokusera på kunderna och vad de vill ha, få till ett hållbart långsiktigt företagande och att ta sitt samhällsansvar."

/Göran

Vi som bloggar

  • Catarina Besiktningstekniker i Falkenberg
  • Fredrik A Stationsledare i Skara
  • Fredrik G Stationsledare i Tidaholm
  • Gästbloggare Olika personers berättelser om Bilprovningen.
  • Göran Stationsledare i Stockholm-Rissne
  • Marit Kommunikatör i Kista
  • Mia Besiktningstekniker i Jönköping
  • Nelly Besiktningstekniker i Skellefteå