Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Våra förmåner

Bilprovningen satsar på sina medarbetare och erbjuder ett antal förmåner för att förenkla vardagen och arbetet.

Förmåner

Medarbetarna är vår viktigaste framgångsfaktor. De är anledningen till att Bilprovningen i dag är det ledande fordonsbesiktningsföretaget i Sverige. Vi vill visa vår uppskattning genom riktigt bra förmåner.

På Bilprovningen är viktigt att du trivs på ditt jobb, men det är lika viktigt att ha balans i livet. Alla förmåner du kan läsa om här bidrar på olika sätt till detta.

Arbetstidsförkortning

Alla medarbetare i Bilprovningen får årligen upp till 50 timmar extra ledighet i en tidsbank utöver semester och annan ledighet.

Föräldraledighetstillägg

Det är viktigt att våra medarbetare får möjlighet att vara hemma med sina barn. Det är en förutsättning för att kunna balansera arbetslivet och privatlivet när barnen är små och att få livspusslet att gå ihop för familjen. Därför kan du få möjligheten till ett föräldraledighetstillägg från Bilprovningen som ”fyller” på din ersättning från Försäkringskassan upp till 90 procent av din ordinarie lön i upp till sex månader.

Friskvårdsbidrag

Träna på gym, simma, få massage. Friskvårdsbidraget på 4 000kr/år kan du använda till en mängd olika aktiviteter. Vi har även avtalspris på träningsställen runt om i Sverige.

Försäkra dig och dem du älskar

Vi har lyckats förhandla fram bra försäkringar till våra medarbetare. Exempelvis kan du teckna mycket förmånlig barnförsäkringar, sjukförsäkringar och livförsäkringar för hela familjen.

Lunchsubvention och frukt

Bilprovningen månar om medarbetarnas hälsa och bidrar därför med subventionerat lunchkort som kan fyllas på varje månad. Lunchkortet kan användas på de flesta restauranger och lunchställen i hela Sverige. Det finns såklart också fruktkorgar och kaffe till våra medarbetare på arbetsplatsen.

Friskvårdsbidrag på 4 000 kronor och bra arbetsmiljö är några av förmånerna på Bilprovningen.

Bra arbetsmiljö

Vi tror att medarbetare som känner sig friska och som trivs gör ett bättre jobb. Därför är en god arbetsmiljö viktigt och en god arbetsplats som värnar om medarbetarnas hälsa, trivsel och utveckling.

Vi prioriterar frågor kring balans i livet och arbetar för ett öppet och inkluderande företagsklimat. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla medvetet hanterar hälsorisker och där alla medarbetare erbjuds förutsättningar att behålla eller förbättra sitt fysiska, mentala och sociala välbefinnande.

Alla former av trakasserier på arbetet är oacceptabla och vi arbetar för en arbetsmiljö där alla medarbetare kan må bra och prestera bra.

Olikheter en styrka

Vi är övertygade om att mångfald och inkluderande företagsklimat bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag. Vi strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vi driver särskilda rekryteringsaktiviteter för att kontinuerligt arbeta med att öka mångfalden.

Vår genomgående ambition är att göra mångfald till en naturlig del av vår dagliga verksamhet och att vi ska spegla kundernas sammansättning.