Bilprovningen

Morgan Isacsson, ansvarig för kontrollbesiktning

Morgan Isacsson har arbetat på Bilprovningen sedan 1979 och ansvarar för kontrollbesiktningen av alla fordonstyper. I sin expertroll blir han ofta tillfrågad när det gäller besiktningar eller föreskrifter som rör styr kontrollbesiktningen.

Hur länge har du jobbat på Bilprovningen och vad har du för yrkestitel? 

- Jag började i januari 1979 på stationen i Järfälla - Barkarby och började på huvudkontorets forsknings- och utvecklingsavdelning år 2000. Min nuvarande titel är ”Teknikkonsult” vilket jag tycker är lite missvisande då jag inte känner mig som en konsult utan mer som en ”fordonsexpert”.  

Beskriv en dag på jobbet - vad har du för uppgifter och ansvarsområden?

- Jag är en av två som ansvarar för kontrollbesiktningen av alla fordonstyper och det är förutom löpande arbete med tekniska handböcker dagliga kontakter med Bilprovningens tekniker ute i landet. Det kan vara allt från frågeställningar om lampor på en motorcykel, OBD-kontroll på en personbil eller frågor/synpunkter om kontroll av bromsarna på en tung lastbil. Jag har kontakt med branschen och media när det är aktuellt och medverkar även på branschmöten och mässor.   

Vilken utbildning och yrkesbakgrund har du?

- Förutom grundskola är det gymnasial utbildning som naturvetenskapliga linjen och fordonstekniskt gymnasium. Därefter ett års utbildning till armetekniker i det militära. Arbetade som bilmekaniker några år innan jag började på Bilprovningen. Dessutom ett flertal utbildningar om motorcyklar, lätta- och tunga fordon i Bilprovningens regi.   

Vilka egenskaper tycker du är viktiga i ditt jobb och varför?

- Nyfiken, intresserad och besitta förmågan att lyssna av teknikernas behov för att stödja deras dagliga arbete.

Vad lockade dig till Bilprovningen?

- Att jag sökte mig till Bilprovningen berodde till stor del på en lärarvikarie som jag hade på fordonstekniska gymnasiet och som jag såg upp till. Han arbetade som besiktningsingenjör på stationen i Södertälje och han gav en mycket positiv bild av Bilprovningen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det är omväxlande och varierande och självklart det dagliga mötet med arbetskamrater och kunder! Det händer nya saker hela tiden och det är häftigt att se in lite i framtiden.

Morgan Isacsson på Bilprovningen

Morgan är ansvarig för kontrollbesiktning på Bilprovningen

Hur har utvecklingen sett ut för fordonen - har de blivit säkrare och på vilket sätt?

- Det har nu varit 33 händelserika och stimulerade år sedan jag började på Bilprovningen och den största positiva utvecklingen är bilarnas förbättrade krocksäkerhet. I trafikolyckor där förare och passagerarna tidigare dödades kan de idag kliva ur sitt fordon med endast mindre skador, det har skett en fantastisk utveckling på detta område.

Vad är fokus i framtiden när det gäller trafiksäkerhet?

- Även kontrollbesiktningen måste anpassas och följa fordonsutvecklingen och ett exempel på det är att den elektroniska kontrollen (OBD) som idag endast gäller bilarnas avgasrenande system men som snart kommer att omfatta alla elektroniskt styrda säkerhetssystem. De elektroniskt styrda säkerhetssystemen som stödjer föraren och minimerar risken för en trafikolycka blir allt viktigare för trafiksäkerheten och då även elektroniken slits och åldras måste den kontrolleras.     

Vad tror du händer inom fordon och miljö?

- Jag tror att nästa stora steg i utvecklingen är på miljöområdet när det kommer fordon som inte har någon negativ påverkan på människa och miljö och som trafikanterna även har råd att köpa.