Bilprovningen

Fredrik Andersson, stationsledare

Stationsledare Fredrik Andersson tycker att omregleringen och utvecklingen för besiktningsbranschen är positiv och ser fram mot nya tjänster och större tillgänglighet på marknaden.

Hur länge har du jobbat på Bilprovningen och vad har du för yrkestitel?

- Sedan 2004 som besiktningstekniker och sedan 2010 som stationsledare på Bilprovningen i Skara.

Beskriv en dag på jobbet - vad har du för uppgifter och ansvarsområden?

- Jag besiktar både lätta och tunga fordon samt motorcyklar och i min roll som stationsledare sköter jag även den dagliga planeringen. Jag är även kvalitets- och miljöansvarig på stationen där vi jobbar kontinuerligt med kvalitets- och miljöuppföljning.

Vilken utbildning och yrkesbakgrund har du?

- På gymnasiet gick jag fordonsprogrammet för att efter avslutad utbildning börja jobba på SAAB i Trollhättan i fyra år. Läste sedan till nätverkstekniker och började sedan på Bilprovningen som besiktningstekniker där jag varit sedan 2004.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga i ditt jobb och varför?

- Att man är serviceinriktad och noggrann i sitt arbete är viktigt då man alltid måste vara lyhörd för kundens behov samt utföra sitt jobb på ett förtroendeingivande sätt.

Vad lockade dig till Bilprovningen?

- Som bilintresserad var det för mig det perfekta jobbet med tanke på att man får testa så många olika bilmodeller.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Kundmötet, att få träffa så mycket olika folk med olika bakgrund.

Hur ser du på utvecklingen inom besiktningsbranschen i allmänhet och inom trafiksäkerheten i synnerhet?

- Positivt med en mångfald där flera aktörer får verka vilket medför ökad service och tillgänglighet. Fler företag växer fram med nya produkter och tjänster vilket ökar sysselsättningen. Kvalitetsmässigt så är ju alla besiktningsföretag under tillsyn av Swedac och nyligen bildades även branschföreningen Fordonsbesiktningsbranschen där en samverkan mellan besiktningsföretagen, Swedac och Transportstyrelsen kommer att ske, vilket också är positivt.


Besiktningstekniker på Bilprovningen

Fredrik Andersson, stationsledare