Mer innehåll

Bilprovningens statistik 2023:

Husvagnar har dubbelt så många brister i gasolutrustningen som husbilar

Statistik från Bilprovningen visar att under 2023 kontrollerades gasolen endast i 4 av 10 husvagnar och husbilar. Den låga andelen kan öka risken för att läckage och trasiga slangar inte upptäcks i tid och i sämsta fall leder till brand och explosion. Enligt statistiken har gasolutrustningen i husvagnar dubbelt så många brister som i husbilar.

Att regelbundet kontrollera gasolutrustningen är viktigt för att undvika risken för brand och explosion. Förr kontrollerades samtliga fordon med gasolutrustning, men till följd av nya EU-regler upphörde kravet 2009.

Nu när det är frivilligt är det betydligt färre gasolkontroller som utförs. Statistik från Bilprovningens visar att under 2023 gjordes kontrollen enbart på 39,5 procent av fordonen. Andelen var något högre för husvagnar (41,3 procent) än för husbilar (38 procent).

- Bilprovningen månar om säkra fordon och förare. Därför är det bekymmersamt när statistiken visar att färre än varannan fordonsägare väljer att göra en gasolkontroll i samband med besiktningen hos oss. Vi hoppas att kontrollen görs på annat sätt, men osäkerheten är oroande, säger Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Äldre statistik pekar på ett mörkertal

Enligt Bilprovningens statistik för 2023 hade 3,1 procent av de kontrollerade husvagnarna och husbilarna brister i gasolinstallationen. När kontrollen var obligatorisk var andelen 5 procent vilket kan indikera ett mörkertal och att den egentliga andelen är högre.

Statistiken visar att andelen brister var betydligt högre bland husvagnar (4,1 procent) än husbilar (2,1 procent). Majoriteten av bristerna utgjordes av läckage (87,6 procent) följt av skadade slangar (5 procent) och bristfällig fastsättning (2,5 procent).

- Följderna av läckage kan bli ödesdigra. I värsta fall kan gasen antändas, fortsätter Per-Anders Blommefors.

Högst andel fordon med brister i gasolutrustningen hade Stockholms län med 4,7 procent och lägst andel Gotlands län med 1,1 procent.

Tips för att förebygga fel i gasolutrusningen

- Jag vill betona vikten av att inte begränsa gasolutrymmet eller golvets ventilation och att inte fylla dessa med lösa föremål som kan skada ledningar och tuber under färd. Det är också viktigt att se över och byta ut gasolslangarna om eventuella torrsprickor finns, avslutar Per-Anders Blommefors.

Fler tips och råd för en säkrare campingsemester finns på bilprovningen.se.

Bilaga: Tabell med 2023 och 2022 års utfall för gasolkontroller Excel, 22.1 kB.

Leende kvinnlig besiktningstekniker kontrollerar gasolutrustningen i en husbil

Under 2023 kontrollerade Bilprovningen gasolutrustningen i 4 av 10 fordon Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se