Mer innehåll

Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:

Brister hos närmare var tredje husbil

Snart är det dags att bege sig ut på utflykt med husbilen. Inför säsongen offentliggör Bilprovningen det senaste besiktningsutfallet som pekar på många brister, trots att fordonen är relativt unga och har korta körsträckor. Mot bakgrund av detta är det en god idé att se över sin ”pärla” inför sommarens alla resor.

Av de närmare 11 000 husbilar (0–3 500 kg) som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2023 hade närmare var tredje (32,2 procent) brister. Ägaren ansvarar för att bristerna åtgärdas snarast och när så är fallet får fordonet användas som vanligt. Högst andel hade Jämtlands län med 38,2 procent och lägst Västmanlands län med 23,1 procent.

Brister i bromssystemet vanligaste orsaken till ombesiktning

Närmare var sjätte (15,9 procent) husbil hade brister som kräver efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

Vanligast (9,5 procent) var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet, däribland parkeringsbromsen.

- Det finns ett enkelt sätt för att se om parkeringsbromsen fungerar och det är att testa den i en kraftig backe, när man varken har bilar bakom eller framför sig, och helt enkelt se om bromsen tar, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Bilprovningens tips för husbilen

Här är några bra tips för att underhålla husbilen.

  • Parkeringsbromsens funktion: Den vanligaste anledningen till att parkeringsbromsen slutar fungera är att den inte används tillräckligt ofta. Detta kan förebyggas genom att använda handbromsen regelbundet.
  • Bromsarna i övrigt: Det är svårt att själv upptäcka om bromsarna är ojämna. Därför är det viktigt med regelbunden service eller att göra en delkontroll bromsprov hos Bilprovningen. Då kontrolleras bromsfunktionen och att bromsarna fungerar lika bra på alla hjulen samt att parkeringsbromsen fungerar som den ska.
  • Trasiga eller felaktiga strålkastare och lyktor: Fel på kommunikationsutrustningen är också vanligt på husbilar. Ta därför hjälp av någon för att se att alla lampor fungerar och har rätt färg innan avfärd.

Besiktningsintervall för husbilar

Husbilar med en totalvikt upp till 3 500 kg kontrollbesiktas första gången efter tre år i trafik, andra gången efter ytterligare två år och därefter varje år.

Bilaga: Tabell med 2023 och 2022 års besiktningsresultat för husbilar samt länsvis. Excel, 33.2 kB.

Kontrollbesiktning av husbil

Närmare var tredje husbil h ar brister. Det visar vår besiktningsstatistik för 2023. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se