Mer innehåll

Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:

Brister hos tre av tio husvagnar

Hem, ljuva hus på hjul. Snart är det många som tillbringar större delen av sin tid i husvagnen. Därför är det hög tid att fundera på hur pärlan mår efter vinterförvaringen och vilka förberedelser som behövs för att trygga semestern, inte minst mot bakgrund av utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023.

Av de drygt 22 000 husvagnar som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2023 hade cirka tre av tio (30 procent) brister. Ägaren ansvarar för att bristerna åtgärdas snarast och när så är fallet får fordonet användas som vanligt. Högst andel husvagnar med brister hade Stockholms län med 41,8 procent och lägst Gotlands län med 22,4 procent.

Ombesiktning för var femte husvagn

Var femte (20,3 procent) husvagn hade brister som kräver efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

Vanligast (19,5 procent) var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet, bland annat pga. att husvagnar står stilla i längre perioder.

- Som förare bör man vara uppmärksam på om husvagnen ”dunkar” till bilen vid lite kraftigare inbromsning. Det kan vara ett tecken på att påskjutsbromsens rörelsereserv är kort och att bromsarna är i behov av översyn, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Bilprovningens tips inför campingsäsongen

Här är några tips för att själv underhålla husvagnen och förebygga brister.

  • Ojämna bromsar: Om husvagnen har en tendens att ”vrida” bilen vid inbromsning kan det vara en indikation på att bromsarna behöver ses över.
  • Trasiga eller felaktiga lampor: Ta hjälp för att säkerställa att husvagnens belysning fungerar.
  • Äldre däck: Däcken på husvagnar slits inte lika snabbt som på andra fordonsslag eftersom de inte används hela året. Därför är det vanligt att däcken ”torkar ut” på grund av ålder och en bra idé är att se över dem regelbundet.

En film med Bilprovningens tips för din husvagn finns på www.bilprovningen.se/husvagn.

Besiktningsintervall för husvagnar

Husvagnar kontrollbesiktas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

Bilaga: Tabell med 2023 och 2022 års besiktningsresultat för husvagnar samt länsvis. Excel, 30.1 kB.

En besiktningstekniker kliver in i en bil med husvagn för att köra in den i besiktningshallen

Av de husvagnar som Bilprovningen besiktade under 2023 hade tre av tio brister. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se