Mer innehåll

Twitter

Lena Larsson

Styrelseledamot

​Född 1966

CFO OKQ8

Civilekonom

Ledamot i Skandias fullmäktige och styrelseledamot i OKQ8 Bank.

Tidigare: Tf CFO i PostNord, olika befattningar inom ekonomiområdet hos Länsförsäkringar och Bonnierkoncernen samt arbete inom revision och Corporate Finance på PriceWaterhouseCoopers.

I Bilprovningens styrelse och ordförande för revisionsutskottet sedan 2020.