Mer innehåll

Twitter

Lena Larsson

Styrelseledamot

​Född 1966

CFO OKQ8

Civilekonom

Ledamot i Skandias fullmäktige

Tidigare: Lång erfarenhet från alla områden inom ekonomi genom ledande positioner på Länsförsäkringar och PostNord samt olika befattningar inom Bonnier Affärsinformation och Price Waterhouse.

I Bilprovningens styrelse sedan 2020.