Mer innehåll

Twitter

Gunnar Malm

Styrelseledamot

Född 1950

Direktör

Civilekonom

Styrelseordförande i Malm&Partners AB och Senior Advisor i McKinsey.

Tidigare: Generaldirektör Trafikverket, vd Arlandabanan Infrastructure AB, vd och koncernchef ASG AB och ställföreträdande generaldirektör SJ.

I Bilprovningens styrelse sedan 2013.