Mer innehåll

Twitter

Per H Sjöström

Chef IT (CIO)

Född 1963

Anställd 1987-2001 och från 2004 samt i ledningsgruppen sedan 2023.

Fordonsmekaniker/gymnasieingenjör maskinteknik med högskolestudier inom fordonsteknik och Idrottspedagogik på KTH och Umeå Universitet. Flertal utbildningar inom IT, kvalitetsledning och ledarskap, Six Sigma Blackbelt.

Tidigare: Fordonsmekaniker, besiktningsingenjör och IT-chef.