Mer innehåll

Twitter

Niklas Stragne

Verkställande direktör

Född 1972

Anställd och i ledningsgruppen sedan 2020. Verkställande direktör från 2023

Civilekonom vid Stockholms Universitet

Tidigare: Lång erfarenhet av strategiskt ekonomiarbete, både från ledande och konsultativa befattningar, senast som Operations Manager på Plantagen Sverige.