Mer innehåll

Logga in som

Registrera dig

För att logga in behöver du registrera dig för Mina Sidor.

Twitter

Andreas Lindh

Chef Teknik & Fastighet

Född 1969

Anställd 1989 och i ledningsgruppen sedan 2018.

Gymnasieingenjör maskinteknik och studier i maskinteknik på KTH, management och företagsekonomi

Tidigare: Teletekniker och maskiningenjör.

Styrelseledamot i SWETIC sektion fordonsbesiktning.