Mer innehåll

Varför kan man inte boka Fuktkontroll?

Från och med årsskiftet 2021/2022 erbjuder vi inte längre Fuktkontroll då behovet minskat i samband med att större del nya husvagnar och husbilar tillverkas av material som inte absorberar fukt, och för att tjänsten redan utförs av husbils- och husvagnstillverkarna.

Bilprovningens Fuktkontroll ersatte heller inte det årliga fukttest som tillverkarna kräver för att deras täthetsgaranti ska gälla. Vi rekommenderar istället att du bokar tid för Fuktkontrollen hos din tillverkare.