Mer innehåll

Vad innebär anmärkningar som inte leder till efterkontroll?

Om ditt fordon blir underkänt utan krav på efterkontroll behöver du inte åka tillbaka till Bilprovningen för efterkontroll (ombesiktning). Felen måste åtgärdas snarast och fordonet får inte användas mer än vad som är nödvändigt innan felen är åtgärdade.

Om samma fel finns vid nästa besiktning blir fordonet underkänt med krav på efterkontroll.